Intenzívny tréning hrudníka

l text: MIKE MATARAZZO l foto: CHRIS LUND

 

1. S jednoručkami v rukách si ľahnite na šikmú lavičku. 2. Zaujmite polohu s jednoručkami v úrovni ramien, palce smerujú k sebe. 3. S lakťami od tela vytlačte činky nahor. 4. Na vrchole pohybu neprepínajte lakte (udržíte tým stále napätie v prsných a deltových svaloch a séria nestratí nič zo svojej intenzity) a zabráňte vzájomnému kontaktu činiek. Flexiou v lakťovom kĺbe sa vráťte do východiskovej polohy. 5. Pokračujte ďalším opakovaním.

 

Cvik č. 2

Rozpažovanie v ľahu

1. S jednoručkou v každej ruke si ľahnite na rovnú lavicu. 2. Jednoručky držte nad úrovňou tváre s dlaňami proti sebe, činky sa nesmú navzájom dotýkať. 3. Mierne pokrčte lakte. Pokrčenie v lakťoch udržujte počas celej série. 4. Pomaly spúšťajte činky do strán až na úroveň ramien (vaše lakte sa ocitnú pod úrovňou ramien) a dbajte na oblúkovú dráhu pohybu. 5. V tejto polohe by ste mali v prsných svaloch pociťovať silné pnutie. 6. Výlučne silou prsných svalov vráťte činky do východiskovej polohy a začnite nové opakovanie.

 

Cvik č.3

Sťahovanie na protismerných kladkách

1. Postavte sa tak, aby ste boli v strede medzi oboma kladkami zariadenia určeného k tomuto cviku. Uchopte držadlá kladiek. 2. Zaujmite východiskovú polohu s pažami rovnobežne s podlahou, ruky sú vo výške ramien. 3. Predkloňte trup. S pokrčenými lakťami ťahajte držadlá kladiek k sebe. 4. V spodnej polohe prekrížte ruky a kvôli pocitu maximálnej kontrakcie stlačte prsné svaly.

 

Šokovací tréning hrudníka Mike Matarazza

Cvik*                                                           Série        Opakovania          
Tlak s jednoručkami na šikmej lavici 4 8–10
Rozpažovanie v ľahu 4 8–10
Sťahovanie na protismerných kladkách 4 12

* Cviky spájajte do trojsérií. Tento tréning používajte ak chcete vniesť zmenu do vášho tréningu hrudníka, alebo ak stagnujete v rozvoji tejto partie. V prípade, že chcete šokovať prsné svaly a poskytnúť im impulz k rastu cvičte tento tréning dvakrát týždenne počas šiestich týždňov.