Z historie powerliftingu: Bob Hoffman

(Editorial z magazínu Strength&Health, May 1963, kráceno)

Soutěže v powerliftingu (nebo tzv. zvláštních disciplínách) nejsou v této zemi nové. V raných letech vzpírání v Severní Americe jsme byli svědky soutěží ve všech typech zdvihů jako tlak jednou paží, zdvih bicepsy, mrtvý tah, šroubový tlak, krucifix, tlak nohama s činkou a mnohé další. První organizovaná soutěž podobného druhu se uskutečnila roku 1924 v Yorku s disciplínami nadhoz a šroubový tlak jednoruč, trh soupažný, nadhoz soupažný a mrtvý tah.

pwl_hoffman.jpg

Po 22 let, od 1938 do 1960, zůstala pravidla i hodnocení 50 rozmanitých zdvihů v mé knize Weightlifting a Strength&Health stejné, a zaznamenávaly se rekordy v pěti váhových kategoriích. V roce 1960 se nicméně ukázalo, že o zvláštní disciplíny není zájem. (Pozn. V textu je seznam 50 rozmanitých zdvihů, mezi nimi rovněž benčpres, hluboký dřep a mrtvý tah).

Jelikož v naší zemi potřebujeme vzpěrače, doufáme, že mnozí praktikanti zvláštních disciplín se jimi stanou; proto jsem do seznamu powerliftu začlenil přítah činky k bradě a tlak za hlavou. Všichni lifteři z York Barbell Clubu mnohé z těchto 50 cviků prováděli a Stanko, Grimek nebo Terlazzo ustavili řadu rekordů. Sám jsem držel rekord v bicepsovém zdvihu nadhmatem 65,7 kg, navíc ve šroubovém tlaku a benčpresu (sic!). Vzpírání v této zemi řídí AAU a součástí jejího programu je i powerlifting. Náš časopis věnuje každý měsíc 4-12 stránek jenom vzpírání. Dali jsme najevo, že vzpírání je náš koníček, zábava, život i hra. Ročně vydáme na vzpírání přes 25 tisíc dolarů, sto tisíc výtisků našeho časopisu se dostane k více jak milionu čtenářů. To však neznamená, že jsme proto powerliftingu!

pwl_hoffman03.jpg

Poznámka 2. V rámci spravedlnosti nicméně musíme Hoffmanovi uznat, že se zahájením vydávání dalšího magazínu Muscular Development (od ledna 1964) začal otiskovat pravidelné rubriky o powerliftingu – profily závodníků, seznamy rekordů, tréninky i výsledky soutěží, čímž vedle pořádání národních šampionátů tomuto sportu nesmírně usnadnil cestu.