Trénujete i mozek!

Trénujte mozek!

Také míváte po tréninku pocit, že vám mozek pracuje neobvykle dobře, myšlenky jsou krystalicky čisté a zdá se vám, že vaše vědomí optimálně pracuje? Vědci už dlouho pozorovali, že tělesná cvičení zvyšují aktivitu mozku, ale neuměli tento jev zcela vysvětlit. Podle španělských výzkumníků je příčinou zlepšení duševní činnosti po cvičení dobře známý růstový faktor IGF-1, látka podobná insulinu.

Podle článku z Journal of Neuroscience vědci pozorovali, že po jedné hodině běhu na běhacím pásu se zvýšil přívod této látky do mozku a aktivita mozkových buněk (neuronů) se zvýšila. Faktoru IGF-1 tedy můžeme být vděční nejen za to, že, jak známo, podporuje svalový růst, ale i za to, že zlepšuje činnost našeho mozku.

foto: archiv M&F