Appolon, král siláků (6)

Appolon, král siláků (6)

Ke třetí události, stvrzující Apollonovu nadlidskou sílu, došlo v roce 1892, když vystupoval ve varieté v Lille. Jednoho dne se doslechl, že tři Němci, známí jako RASSO TRIO, přijdou na jeho číslo a pokusí se jej obrat o pomyslný titul nejsilnějšího muže. Byli to robustní chlapi s tvrdými svaly a drnčivými jmény: Goddfrey Nordman, von Paar a Heinrich Hertzog. Rozrušen touto vyhlídkou řekl Apollon svému příteli Battovi, aby zvýšil váhu jeho exhibiční činky. S prázdnými koulemi vážila 65 kg, měla však žerď o průměru 65 mm. Batta nasypal první dvě koule pískem až do váhy 135 kg, nicméně Apollonovi to bylo málo a žádal víc; pak odešel do šatny. Mezitím zápasník Paul Pons navrhl žertík. „Proč se mořit s pískem? Tady máš dvě železné koule, navlékni je na osu a ten slon stejně nic nepozná!“ Batta souhlasil a váha činky tak narostla na 155 kg. O druhé po poledni začalo vystoupení. Němci seděli v první řadě a čekali, co Apollon předvede. Batta ohlásil, že Apollon vyplatí 100 franků každému, kdo pozvedne jeho vyzývací činku ke kolenům. Po několika lehčích číslech přikouleli ohromnou činku a Batta s Ponsem se zachvěli strachem: Co když na to ten slon přijde? Apollon však nonšalantně činku popadl, vyhodil si ji na prsa a snadno vyrazil nad hlavu. Pak posunul pravou ruku doprostřed osy, levou upažil a navíc zvedl pravou nohu do strany, takže stál na jedné a jednou rukou držel nad hlavou 155 kg! Na závěr činku pustil dolů, zachytil ji do ohybu pokrčených loktů a jemně položil na zem. Je obtížné přiznat muži takovou sílu, aby si nepovšimnul rozdílu mezi 135 kg a 155 kg, nicméně takhle se to stalo. Němci potom činku zkoušeli, stěží ji však nadzvedli pár centimetrů nad podlahu…

Výňatky z dobového tisku
Toulouse, 1896: Apollon bere na ramena železný držák, na němž visí dva čluny. Když pomocníci odstraní podložky, Apollon podepírá váhu téměř jedné tuny.
Londýn: Apollon zvedá litinové bloky, vážící více jak 86 kg, a žongluje s váhami, rovnající se obvyklé kovadlině. Měří 189,5 cm a váží 110 kg.
Londýn: Apollon vyhazuje do vzduchu 25,4kg blok a chytá jej na dlaň ruky, pak dělá to samé se 72kg blokem. Bere jej mezi palec a ukazováček a vyhazuje 180 cm vysoko. Nakonec svazuje ručníkem skrz oka čtyři 22kg litinové bloky a zvedá je jednou paží do výšky. Měří 192,5 cm a váží 125 kg.