Síla z minulosti: Sieg Breitbart (9)

Síla z minulosti: Sieg Breitbart

V popisce k fotografii stojí, že tento výkon zůstane v rekordních knihách jako vrchol lidské síly všech dob – nenapodobitelný, nepřekonatelný a nevyrovnatelný. V gigantickém testu síly, rovnováhy, výdrže a dovednosti, nazvaném „Živý motodrom“, držel Breitbart na klíně podložku, na níž se do výše tří metrů tyčil ocelový sloup s vějířovitými vzpěrami.

Nahoře byla plechová kruhová dráha, po níž – za ohlušujícího burácení túrovaných motorů – jezdili dva motocyklisté. Celý aparát, jistě nákladný a neskladný (ale mějme na paměti, že Sieg vydělával ohromné peníze), údajně vážil od dvou do tří tun. Podívejte se, jak podpěrná deska leží na hrudi a kolenou siláka – ten člověk musel mít kosti ze železa!