Do 20. roku M&F

1/2010 magazínu MUSCLE&FITNESS sme vstúpili už do 20. ročníka vychádzania nášho časopisu a do 10. roku fungovania jeho elektronickej verzie na portáli M&F ONLINE. Je to vhodná príležitosť pozrieť sa späť na prekonanú cestu.

Nie náhodou sa traduje, že vo všetkých oblastiach ľudského života, za každým úspešným dielom sú predovšetkým ľudia; ich kvality a vedomosti, ich vzťah, nasadenie a nadšenie pre vec.

I keď v mojom internom športovom rebríčku stoja najvyššie individuálne športy, po celý život najradšej pracujem – a vo svojom živle sa cítim – v kolektíve. Nie náhodou znel už titulok prvého úvodníka v prvom čísle tohto časopisu v januári 1991: „Sme tím športovcov“.

Faktom však je, že základy som musel klásť sám. Vízia časopisu a a jeho podporného tímu existovala sprvoti iba ako idea, ktorú som ako športový novinár, aktívny športovec, tréner a rozhodca rozvíjal a testoval niekoľko rokov. Reálna šanca na jej realizáciu sa však ukázala až po spoločensko-politických zmenách v Československu v roku 1989.

Už v priebehu roku 1990 som nadobudol presvedčenie, že dozrel čas na naplnenie svojho sna – na založenie nového mesačníka. Mal sa venovať zdravému životnému štýlu a rekreačno-kondičným aktivitám, predovšetkým formovaniu postavy a súbežne s tým najmä silovým, bojovým a vytrvalostným športom.

Pravdupovediac, bol to dosť zoširoka koncipovaný projekt, ktorého zameranie sa malo prispôsobovať záujmu a ohlasom čitateľov. Tak sa napokon aj stalo…

blog2_copy.jpgNové periodikum pri svojom debute v stánkoch po celom Československu zaznamenalo veľký úspech a počtom predaných výtlačkov sa stalo lídrom medzi športovými časopismi. A tak je to dodnes!

O okolnostiach vzniku magazínu FIT-plus (taký bol pôvodný titul, z ktorého sme po roku vychádzania plynulo prešli na M&F) som sa už v časopise zmieňoval. Vtedajší šéfredaktor denníka Šport, nedávno zosnulý JUDr. Július Kozma mi odobril plán, že si na prípravu časopisu vezmem od 1. novembra 1990 do konca roka neplatené voľno. Nebolo to ľahké rozhodnutie. V denníku som vtedy viedol oddelenie športov, ktoré tvoril skvelý tím mladých nadšencov. Okrem futbalu a hokeja k nám patrili prakticky všetky ostatné odvetvia. „Makali“ sme naplno sedem dní v týždni a po „prevrate“ sa toho v celej spoločnosti dialo tak mnoho zaujímavého…

Ja som sa však vtedy už rozhodol pre nový projekt s časopisom mojich snov a po 17 rokoch zamestnaneckého pomeru (a tomu predchádzajúcich piatich rokoch externej spolupráce) som sa s denníkom Šport napokon rozlúčil. Neľahko, ale s pocitom dobre vykonanej práce a s vedomím, že som tam zanechal dôstojných nástupcov.

Moje „šporťácke“ korene sa však nepretrhli. Pre redakciu M&F je dnes cťou evidovať medzi dlhoročnými mediálnymi partnermi i denník Šport. A pri rôznych súkromných jubileách sa s kolegami a dobrými priateľmi z fachu z oných „hrdinských čias“ aj po toľkých rokoch navzájom stále radi stretávame.

Jeden skvelý tím som onoho času zanechal, druhý mi prichodilo vybudovať. Dnes, po takmer dvoch desaťročiach a 229 číslach (plus rôznych mimoriadnych vydaniach) M&F už možno oprávnene konštatovať, že sa to podarilo.

Z desiatok prispievateľov, prekladateľov a upravovateľov žurnalistických a odborných textov prezentujeme teraz na fotografii dvoch, ktorí sú s nami takmer v dennom styku od prvého čísla až dodnes, keď pripravujeme februárové/únorové číslo, v poradí už 230. vydanie M&F. Sú to Ivan Mach a Josef Švub.

Menoslov všetkých našich autorov je skutočne obsiahly, jednak vďaka licencii svetovej jednotky Weider Publications (USA) a jednak v dôsledku tradície, že tí najlepší domáci odborníci píšu pre M&F. Z bývalých kolegov, ktorí ako tvorcovia redakčného obsahu odviedli kus práce, treba ešte pripomenúť prvého redaktora Mariána Plavca (1991–1992), prvého grafika Dušana Rogela (1991–1999) a v neposlednom rade trinásťročné pôsobenie (1992–2005 – s dvomi pauzami) odbornej redaktorky Marty Horáčkovej, ktorá nám v súčasnosti ešte pomáha pri súťaži DO FORMY.

Z externých spolupracovníkov zasa výtvarníka Ladislava Csurmu a vedecko-výskumného pracovníka FTVŠ UK prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD, ktorí spolupracovali už na príprave prvého čísla. (Dušan Hamar je – spolu s Dr. Petrom Tlapákom, CSc. – dodnes naším odborným konzultantom.)

Chcem sa pri tejto príležitosti zo srdca poďakovať každému, kto nám, od prvopočiatkov do dnešných dní, akýmkoľvek spôsobom pomohol. Samozrejme i tým členom tímu, ktorí priamo netvoria obsah časopisu, ale pracujú v dôležitých podporných oblastiach, ako sú administrácia, inzercia, propagácia. Rovnako i našim partnerom a, samozrejme, všetkým čitateľom za ich dôveru a vernosť. Je to aj ich zásluha, že spoločná česká a slovenská edícia MUSCLE&FITNESS má dnes tak na Slovensku, ako i v Čechách, na Morave a v Sliezsku dobrý zvuk a kredit.

Buďte fit, priatelia!

podpis_copy.jpg