Jména s významem

Jména s významemJMÉNA S VÝZNAMEM

Domnívám se, že Američané to vnímají stejně jako my: Když se někdo jmenuje Potter, tak je hrnčíř a basta. Možná ale nebude od věci nahlédnout pod tímto úhlem na jména významných kulturistů! Začněme tím, že do Ameriky, zaslíbené země imigrantů, přicházeli lidé desítek národností, přinášeli s sebou svoji kulturu, jazyk i jména. Jejich původ nikdy nezjistíme, snad jen tolik, že u nás za Josefa II. Dostávali Židé jména z moci úřední, na Ukrajině zase dávali polští šlechtici svým poddaným jména sami. Jak praví jazykovědec Pavel Eisner, nejobvyklejším původem vlastních jmen bylo přezdívání podle tělesné či povahové zvláštnosti (Hrbatý, Veselý), povolání a tak dále.
Do první skupiny tudíž patří kulturisté s původními jmény předků (Koszewski, Stanko, Hargitay, Eiferman, Farbotnik, Degni, Eder, Grimek, Gajda, Ferrigno, Oliva, Ortiz, Mentzer, LaLanne, Platz, Katz), kde zřetelně vnímáme židovské, italské, německé, maďarské, ukrajinské či polské etnické kořeny. Dále již konkrétně: Baker (pekař), Priest (kněz, pastor), Wheeler (kolář, tažný kůň), Taylor (tailor – krejčí), Reeves (rychtář, správce), Fox (liška), Hawk (jestřáb), Pearl (perla), Glass (sklo,sklenice), Wynter (winter – zima), Ray (Ráchel, rejnok, paprsek), Scott (Skot), Birdsong (zpěv ptáků), Gold (zlato, zlatý), Long (dlouhý), Brown (hnědý, snědý), Christian (křesťan, Kristián). V následujících to jen zkouším: Newman (new – nový), Coleman (cole – zelí,kapusta), Lewis (stroj na zvedání kvádrů), Park (park, sady), Sipes (sip – doušek, malý hlt), Poole (od pooley či pool?), Waller (wall – zeď, stěna), slovo Zane je odvozeno od italského zanni = klaun. Můžeme vědět, že Steve Reeves by mohl být Štěpán Rychtář, ale nechme to raději tak!