EZ-problém

l text: JOSEF ŠVUB

21-2_copy.jpg*Jaké jsou výhody a nevýhody EZ-osy ve srovnání s klasickou činkou?

 

Někdy v roce 1975 se v týdeníku Stadion objevila fotografie mistra Evropy Petra Stacha, ohýbajícího přes koleno činku. Jistě, šlo o nápad fotografa pro pobavení čtenářů, který opravdoví kulturisté snadno prohlédli: Petr měl v rukou tvarovanou osu tak zvané EZ-činky. Tento typ osy přišel na svět v 50. letech zásluhou jistého Američana Dymecka a byl odvozen od prohnuté žerdě k jednoručnímu vzpírání, k níž se později náhodou přidala tyč ohnutá přes ramena kvůli ulehčení dřepování. Vida, už ve čtvrté větě se dostáváme k jádru věci – je to nářadí usnadňující trénink a šetřící jak zápěstí, tak lokty. Necháme-li zatím stranou úvahy nad smyslem usnadňování tréninku, k čemu vlastně EZ-činka slouží?

Mínění o využití EZ-osy se dělí na dva protichůdné směry, stojící proti sobě jako Vince Gironda a Tom Platz v panelové diskuzi o dřepech.

Zastánci tvrdí, že EZ-činka dodává tréninku na pestrosti, neboť s ní můžete provádět všechny možné cviky jako s rovnou osou. Dále, zalomení osy zmenšuje namáhání šlach a vazů, takže je méně šancí ke zranění loktů či zápěstí. Nabízejí se rovněž argumenty z anatomie. Přirozená poloha dlaní ve stoji je napůl mezi supinovanou a neutrální polohou, a tomu zakřivení osy odpovídá. Šikmý úchop je pohodlnější a udržuje šlachy bicepsů v jedné rovině s úpony svalu na vřetenní kosti, tudíž máte lepší mechanické podmínky. Naopak, když cvičíte s rovnou osou, vaše dlaně jsou vytáčeny směrem od těla, a čím máte větší svaly, tím více to cítíte.

21-1_copy.jpgCo říkají odpůrci? EZ-činka není správným typem nářadí pro bicepsové zdvihy. Biceps má dvě funkce – ohýbá (flektuje) paži v lokti a vytáčí čili supinuje dlaň od těla. Zatímco cvičení s rovnou osou skutečně uvádí dlaně a zápěstí do supinované polohy a tudíž efektivně působí na část bicepsu nad loktem, EZ-činka obrací dlaně směrem k tělu. Nejde tedy o záležitost rovné osy proti zalomené, ale o zásadní účelnost vhodného druhu náčiní pro jisté cviky. Tvarovaná osa zajisté vytáčí dlaně, nicméně špatným směrem, čímž uvádí biceps do pozice, v níž se nemůže plně smršťovat.

Položte si otázku: s jakým úchopem zvednete těžší váhu, podhmatem nebo obráceně, nadhmatem? Podhmat je správně, ale proč? Protože poloha s dlaní nahoru vytáčí biceps tak, aby mohl správně fungovat. Podle kulturistů z této strany je EZ-činka ideální pro trénink tricepsů (tricepsové tlaky vleže úzkým hmatem), kdy vytočení zápěstí dovoluje lepší zapojení svalů, a zejména ke cvičení bicepsových zdvihů nadhmatem pro předloktí. Navíc s ní můžete provádět přitahování k bradě i v předklonu.

Jak se v tom má chudák cvičenec orientovat? Chcete-li to doopravdy vědět, moderní vědecké metody jako nukleární magnetická rezonance umožnily vhled do nitra svalů a vyvrátily to, co jedni či druzí na základě empirických vývodů obhajovaly. Provádíte-li tedy bicepsové zdvihy s rovnou osou, pracují všechny tři ohýbače paží (krátká a dlouhá hlava bicepsu, sval pažní), přičemž hlavní zátěž nese krátká hlava bicepsu – a totéž platí i pro zdvihy s EZ-osou! Pak ještě pojmy pohodlnější úchop a usnadnění tréninku, ale to již vstupujeme do sféry přístupu ke sportu… Dovolte shrnout. Je věcí osobní preference, s čím budete trénovat, hlavně to dělejte poctivě a pravidelně!