Arnold: 65! (07/2012)

8/2012 M&F v ktorom j Arnold nielen na titulnej strane a na posteri, ale je aj hlavným aktérom exkluzívneho článku Tváří v tvář Arnoldovi, v ktorom na súboje s ním spomínajú jeho slávni súperi Franco Columbu, Lou Ferrigno, Frank Zane a Chris Dickerson.

Happy Birthday, Arnie!

*Pozn.: Pridávame dve videá – prvé predstavujeme Arnolda v časoch jeho kulturistického vrcholu, druhé obsahuje 160 najpamätnejších citátov z jeho filmov.