Vianočná súťaž v tlaku na lavičke

l text a foto: RUDOLF SISKA

AWPC–Slovakia.