Souboj pohlaví

Souboj pohlaví Vědci dále zkoumají fakt, proč ženy spalují při aerobních aktivitách více tuků než muži. Určitý pokrok v tomto výzkumu představuje práce, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism. Vědci vybrali 21 mužů a 21 žen, kteří současně cvičili na cyklistických trenažérech po dobu 90 minut s mírnou intenzitou. Osm dní před pokusem jedly obě skupiny prakticky stejnou stravu. U žen došlo v průměru ke 25% poklesu svalových triglyceridů (tuků) bez ohledu na jejich předcházející trénovanost. Na druhé straně u mužů nebyly pozorovány žádné statisticky významné změny svalových tuků. Co to tedy znamená? Proč u žen pochází spálený tuk z intramuskulárních tkání a nikoliv z podkoží? Působí snad cvičení a diety na ženy jinak než na muže? Co lze tedy vyčíst z uvedeného pokusu? Zaprvé se zdá, že ženy potřebují tuk jako zdroj energie o poznání více než muži, a to při dlouhodobém mírném aerobním výkonu. A zadruhé – ženy by se měly pravděpodobně řídit poněkud jinými stravovacími zásadami než muži. V případě žen je tedy vhodnější krátký a intenzivní kardio-trénink než dlouhodobé cvičení s mírnou intenzitou, kdy se spalují nitrosvalové tuky, a ne podkožní tuk. foto: ROBERT REIFF