Hrudník a prsní svaly

l text: JOSEF ŠVUB l foto: archiv M&F

V dnešní době se už nemusíme přít o tom, že trénink se zátěží dokáže udělat s lidským tělem učiněné zázraky. Přibírání a shazování váhy, posílení zanedbaných svalů, zmenšení či zvětšení proporcí, vyrovnání nedostatků z jednostranného zatížení – možností je hodně. U mladých lidí cvičících v posilovnách v suterénu, doma nebo i ve fitnescentrech bez odborného dohledu, však může trénink způsobit značné škody na symetrickém vývoji. Typickými příklady jsou dobrý trup na podprůměrných nohách, velké paže a úzká ramena, zanedbaná záda a mohutné prsní svaly, případně nevyvážené prsní svaly a z toho pramenící nespokojenost s jejich tvarem.

                                                           Franco Columbu

Považuji za nutné připomenout, že při správném tréninku rostou prsní svaly poměrně rychle. Mladí borci však stráví převážnou část tréninku na benčpresu a zvyšování síly. Benčpres se středním úchopem na opakování účinně rozvíjí hmotu prsou u většiny cvičenců. Jsou ale lidé, jimž benčpres kvůli tělesné stavbě, úponům svalů a/nebo chybné technice přináší minimální výsledky. Jelikož prsní svaly jsou ploché a plastické, velkým problémem bývá jejich vyformování. Zde musíme rozlišit dvě věci: hmotu (celkový objem) a tvar, přičemž hmota s tukem může tvar svalu zdeformovat, zatímco čisté oddělení od okolních svalů jeho tvar zvýrazní.

Ačkoliv nese jeden název, dělí se velký prsní sval na tři části, které se mohou samostatně smršťovat. Když vynecháme partii u hrudní kosti, jsou to horní klíčková část a dolní část, spojená s pochvou přímého břišního svalu. Svalové snopce se sbíhají směrem k rameni, kde je masitá část svalu připojena silnou šlachou k pažní kosti. Viděli jste například fotografie Franca Columbu? Na jeho hrudníku můžete zřetelně rozlišit oddělení horní a dolní části prsního svalu, což podporuje i fakt, že každý z těchto segmentů má vlastní nervy. Změnou polohy těla a místa doteku činky na hrudníku (linie síly) lze tudíž rozvíjet hmotu každé části odděleně.

Jak je to se tvarem svalu? Přestože nemůžete tréninkem zvětšit objem prsních svalů v horní nebo dolní části (a k tomu po desetiletí vedly příslušné empirické poznatky), což spolu s vyrýsováním (definicí) a oddělením (separací) částí i obrysů přispěje ke vzhledu této partie, přesný tvar na jakémkoliv stupni vývoje – i po dosažení maximální velikosti – je určen genetikou. Tvar prsních svalů se změní nárůstem jejich hmoty, nicméně prodloužit či roztáhnout je není možné. Proto odpověď na otázku: „Lze různými cviky změnit tvar prsních svalů?“ musí znít „ne”.

Charakteristickou linii prsních svalů vytvářejí svalové snopce dolní části, které se v blízkosti ramene zatáčejí a kladou na sebe. Podle toho se nechají rozpoznat tři základní typy prsních svalů. Zcela běžný je podkovovitý tvar neboli „dvojité U“, a dále tvar připomínající „dvojité V“. Rozdíl spočívá v tom, že u prvního typu je obrysová linie spodní a vnitřní části zakulacená, kdežto druhý typ vděčí za svůj poněkud špičatý vzhled výskytu tvarově velmi variabilního svalu musculus sternalis. Konečně třetí typ lze přirovnat k písmenu „L“, neboť připomíná dvě vodorovně ležící L. Takové prsní svaly, uprostřed spojené a táhnoucí se do stran v téměř čtvercovém tvaru, měl legendární Steve Reeves.

U lidí s nadváhou se objevují svěšené, ochablé prsní svaly. Pokud je to způsobeno přirozenou (nebo uměle vyvolanou) hormonální poruchou, spadá věc do kompetence příslušného lékařského oboru.

Tipy k zapamatování:

  1. Nesnažte se spálit tuk cvičením zaměřeným na dolní okraj prsou. Svůj originální tvar spatříte teprve tehdy, až se veškerého tuku na břiše a hrudníku zbavíte.
  2. Máte-li užší hrudník, nedělejte příliš mnoho cviků na střední a dolní část prsou. Budujte hmotu v horní části a cvičte více protahovacích cviků než tlakových.
  3. U všech cviků pro prsní svaly dbejte na dobré protažení v rámci bezpečnosti a pohybového rozsahu kloubů.