Pocta pionýrům: George Fiusdale Jowett

Pocta pionýrům

GEORGE FIUSDALE JOWETT

Čím se vepsal muž se starosvětsky znějícím jménem do historie silových sportů? Na jeho celoživotní dílo můžeme nahlížet z mnoha hledisek, a lze prohlásit, že se angažoval na všech frontách. Bývalý zápasník, vzpěrač a účastník I. světové války během 78 let svého života (1891-1969) vždy usilovně pracoval pro tělesnou kulturu. Byl onou osobností, která prostřednictvím nově založené „American Continental Weight-lifters Association“ (1921, GFJ byl prezidentem) přiměla AAU k tomu, aby přijala vzpěrače pod svá křídla a umožnila jim tak účast na olympijských hrách.
Od roku 1924 působil v redakci slavného Calvertova magazinu „Strength“, v roce 1932 založili s Bobem Hoffmanem „Strength and Health Publishing Company,“ vydávající přední americký časopis o tělesné kultuře a vzpírání (název vznikl obrácením titulu anglického časopisu Health and Strength).
Než se GFJ usadil v Kanadě, založil ve Scrantonu v Pennsylvánii „Jowett Institute of Physical Culture,“ tehdy největší organizaci svého druhu na světě, kde publikoval časopisy, knihy a tréninkové manuály, inklinující k tělesné síle, a prodával činky. Ačkoliv byl původem Angličan, považoval Quebec za místo, kde žilo více skutečných siláků než kdekoliv jinde – Louis Cyr, Horace Barre, Dandurand a další. Napsal řadu výtečných biografií (E. Sandow, Louis Cyr), ale jeho stěžejním dílem zůstává „The Key to Might and Muscle,“ vydaná v roce 1926, uctívaná bible siláků a vzpěračů na příštích 30 let. Z celého byznysu Jowett vytěžil milióny dolarů, které svým náročným způsobem života zase promrhal. Nakonec při krachu burzy v r. 1929 přišel o všechno a živil se tím, že četl v rádiu básně…
GFJ ukončil aktivní činnost ve 40. letech, nicméně pomáhal bratrům Weiderům po finanční stránce i radami se založením IFBB, organizací soutěží a vydávání časopisů. Uvádí se také, že když v r. 1942 Joe Weider založil „Weider Barbell Company,“ zásoboval jej činkami a dalším nářadím. Oba bratři jej v letech 1945-1955 navštěvovali každý týden a Jowett často psal články do Your Physique. Tak se GFJ stal šedou eminencí v pozadí mladé IFBB a Joe Weider jej pasoval na „Otce amerického vzpírání“ a svého „otcovského zpovědníka.“