Pocta průkopníkům – Dr. Bernard Lange

Pocta průkopníkům - Dr. Bernard LangePocta průkopníkům: Dr. Bernard Lange

  V galerii pionýrů bodybuildingu potkáme zástupce všech druhů profesí; od obyčejných dělníků – tak zvaných modrých límečků – až po lidi s akademickými tituly. Bernard H. Lange se narodil roku 1888 ve východním Prusku, odkud jeho rodiče vycestovali do USA. Nejprve pracoval na naftových polích, v roce 1904 nastoupil do střední školy, pokračoval kolejí a univerzitou v Notre Dame, Texas. V roce 1917 ukončil teologický seminář. Bývalý dělník shromáždil řadu akademických titulů (bakalář filozofie a chemie, doktor teologie a doktor přírodních věd) a jako profesor vyučoval v letech 1923-1934. Bodybuilding poznal dávno předtím, v roce 1918, a po deseti letech jej Alan Calvert označil za čtvrtého nejsilnějšího muže světa.
Na vrcholu síly ve 35 letech měřil 173 cm a vážil až 105 kg (biceps 48 cm, hrudník 127 cm, stehno 68 cm a lýtko 46 cm). První kusou zmínku jsem o něm četl v knize Kulturizmus (Šport, 1965), kde se psalo, že vleže na podlaze vytlačil sedmkrát činku vážící 183 kg (r. 1928, převod na jednorázový výkon činí 226 kg). Soudí se rovněž, že dr. Lange jako jeden z prvních zavedl do metodiky pullover s velkou činkou. Další výkony v síle jsou neméně působivé: regulérním mrtvým tahem zvedal 270 kg, zacvičil 25 striktních tlaků se dvěma 34 kg jednoručkami, svým železným stiskem snadno drtil lískové ořechy a trhal balíčky karet, které držel palcem a ukazováčkem! V roce 1941 dr. Lange otevřel v Notre Dame soukromou posilovnu, v roce 1949 sestavil vzpěračský tým a v roce 1953 vyhráli jeho žáci přebor univerzitních družstev USA. V posilovně panoval tuhý řád a každý musel poslouchat na slovo, nicméně na druhé straně dr. Lange motivoval cvičence tím, že nabízel odměnu 50 dolarů – které vyplácel z vlastní kapsy- tomu, kdo dokáže ve stoji vytlačit 200 liber, nadhodit 300 liber nebo zvednout v benčpressu 400 liber! Trenér a psycholog často říkával: „Jeden muž ze dvaceti tisíc vytlačí svoji vlastní váhu. Tak co- jsi muž?“ Páter Lange uměl mrtvý tah s 270 kg ještě v 65 letech, a když mu bylo 78, udělal 4-8 tlaků se 34kg činkami. Cvičil až do své smrti (jako těžce nemocný cukrovkou aspoň mačkal v posteli siliče rukou) a zemřel v roce 1970 stár 82 let.