Pocta průkopníkům: George Hackenschmidt

Pocta průkopníkům: George HackenschmidtPocta průkopníkům

GEORG HACKENSCHMIDT

      Typický model, jímž se řídila většina úspěšných svalovců z Hackovy éry, byl následující – nejprve určitým způsobem zdokonalili svoje tělo, sílu nebo zdraví, pak získali národní či celosvětovou slávu a nakonec napsali knihu nebo tréninkový manuál. Hack svoje knihy vydával prostřednictvím zavedené firmy Milo Barbell Company a už jako mladík projevoval filozoficko-scholastické sklony. V knize The Way to Live (1900) tvrdil, že „…pokud člověk udržuje svoje tělo fit, není absolutně žádný důvod k tomu, aby někdy onemocněl.“ Tato idea o obranných účincích tělesného cvičení proti nemocem má svoje kořeny v antickém Řecku, čili když Hack doporučuje cvičení (trénink), činí tak s morálně-etickou vírou, že povede k dobrému životu – a nakonec ke The Way of Life. Současní kulturisté tento řecký ideál obrátili: kvůli získání větších svalů porušují zásady zdravé životosprávy, jinými slovy používají nezdravé praktiky k tomu, aby se stali symboly zdraví.
      Hack také přejal druhý základní předpoklad tehdejší kultury těla: „Nejprve si to vyzkoušej sám a potom předej ostatním.“ Tvrdil rovněž, že moderní styl života člověka oslabuje (to ještě neviděl dnešní styl!) a vede k různým chorobám; lékem měla být síla, získaná ze vzpírání těžkých vah. Podle tohoto názoru byl Hack oproti ostatním kulturistům tehdejší doby značně pokrokový, neboť oni doporučovali gymnastiku, prostná a velmi lehká závaží. Ve vztahu ke stravování se Hack řídil myšlenkami B. McFaddena. Nejlepší jídla jsou čerstvá a nevařená, uznává však, že lidé ze střední Evropy jsou zvyklí na pečené maso a vařené brambory. Doporučuje vyhýbat se bílému cukru, brojí proti tabáku, kofeinu a alkoholu.
      Když Hack hovoří o tréninku, jeho slova mají současnou platnost. Cvičit je nutné ve stejné době a pravidelně, v trvání asi 30 minut, mezi cviky zakazuje sedět. Doporučuje systematický trénink celého těla, který začíná gymnastickým rozcvičením; cviky jsou rozděleny do skupin. Počty opakování: začínejte třikrát a opakování postupně přidávejte do deseti, potom přiložte 2,5 kg a znovu začněte třikrát. V první sestavě cviků je krčení ramen, bicepsový zdvih a tlak, kliky, tlaky jednou paží, tlaky vleže na zemi, trh, pullover a upažování s jednoručkami. Do druhé sestavy vybral přemístění na prsa, předklony, mrtvý tah, zvedání nohou se závažím a sedy-lehy. Ve třetí skupině se zaměřuje na dřepy s činkou za tělem (teprve v 50. letech, když už žil v Anglii, se dozvěděl, že cvik nese jeho jméno!), normální dřepy a tlaky nohama s činkou na chodidlech. Hack vyzdvihuje skutečnost, že běžci na dlouhé tratě mají tenké nohy, což je důsledek bezpočtu opakování bez zátěže. Chcete-li mít sílu, musíte cvičit s těžkými činkami. V posledním odstavci uvádí cviky pro příslušné sporty (trh jednou i oběma pažemi, různé tlaky, přemístění a nadhozy). Sportovec má vstávat ráno v 7. hodin, osprchovat se studenou vodou, potom 15-20 minut cvičit s lehkými činkami. V 8. hodin je snídaně a procházka do 11. hodin. Od 11. do 12. hodin je trénink, obědvá se o půl druhé a následuje hodinka spánku. Od 17. do 18. hodin se znovu trénuje, večeře je v půl osmé a spát se chodí ve 23. hodin. Neděle je volná.
      Průkopnící jako Hack byli inspirováni cílem dosáhnout co nejvyšší sílu a dokonalou funkčnost těla, tedy i zdraví. Vyzkoušeli všemožné cviky i způsoby stravování, metodou pokus-omyl získali poměrně hluboké znalosti o účincích tréninku, o využívání svalů, jejich rozvíjení a udržování. Nesmírně důležité bylo i to, že sám autor, slavný a supersilný atlet, byl živým důkazem popsaného postupu – skonal totiž ve věku 90 let!