Nesmrtelný Sandow

Nesmrtelný SandowNESMRTELNÝ SANDOW

      Další kapitolka zatím nejdelšího seriálu internetové kroniky má za cíl připomenout publikační činnost Eugena Sandowa. Pokud se našich zemí týče, už od prvního vydání průkopnické knihy „Kulturizmus“ (Bratislava 1965) všechny další včetně sportovních encyklopedií opakují, že „Sandow vydal v roce 1904 knihu s názvem Body-building, která se stala základem systematiky i názvem této činnosti v anglicky mluvících zemích“. Rád bych zdůraznil, že podle současných historiků byl Sandow hlavním činitelem v popularizaci směru physical culture, které se koncem 19. století teprve rozvíjelo a navazovalo na doktrínu muscular christianity, kdežto zavedení obecného pojmu bodybuilding náleží anglickému metodikovi W. A. Pullumovi až po Sandowově smrti.
      V roce 1898 se S. rozhodl vydávat časopis s názvem Physical culture, který v srpnu 1899 změnil titul na Sandow´s Magazine of Physical Culture; vycházel snad až do roku 1905 a otiskoval nezvyklé množství komerčních inzerátů.
      V roce 1894 vyšla v Londýně 220 stránková kniha Sandow´s System of Physical Training, sepsaná podle jeho instrukcí G. Mercer Adamem. Panuje obecný souhlas s tím, že Sandowovy knihy psal někdo jiný a že mnohá prohlášení jasně ukazují výlevy viktoriánské fantazie. Osobně ji považuji za hlubší spis než zmiňovaný Bodybuilding, neboť nabízí tehdejší společnosti poznatky z fyziologie, popisuje vliv tělesného cvičení na organizmus i vnitřní orgány, klade důraz na držení těla a symetrický rozvoj svalů, nabádá ke cvičení na čerstvém vzduchu a správnému dýchání; je to spíše návod ke zdraví než svalový trénink. V textu se odráží omezený stupeň tehdejších znalostí o svalovém aparátu a orgánech, na druhé straně zde jsou až udivující postřehy o nebezpečí přetrénování, vodních procedurách a výživě (velmi soudobě působí odsudek bílého chleba ve prospěch celozrnného). Autor vyzdvihuje potřebu tělesného cvičení žen a mládeže, pro něž jsou zde tabulky cviků a opakování podle stáří: 7-10 let, 10-12 let, 12-15 let, 15-17 let a starší. Zvláštní kapitolu věnuje cvikům vzpěračského charakteru a siláckým disciplinám. V témže roce Sandow (?) napsal stať s názvem How to Preserve Health&Attain Strength, která však vyšla tiskem v časopise Health&Strength až v roce 1940.
      O tři roky později, v roce 1897, Sandow publikuje další knihu, Strength and How to Obtain It, vedenou v podobném duchu. Navíc polovinu obsahu zabírá barvité líčení jeho úspěchů v Americe v letech 1893-1895.
      Sandow se přirozeně nespokojil pouze s instrukcemi, ale aktivně vymýšlel různé cvičební nářadí. Vědom si toho, že těžké činky nemusí být vhodné (a dostupné) pro každého, vymyslel zvláštní činky vážící 2,5 kg s rozpůleným držadlem a vloženými pružinami, takže cvičenec současně mačkal a zvedal. Propagoval rovněž podivný aparát pro svaly nohou, fungující na principu abdukce a addukce stehen s gumovými pásy, a později dal název aparátu přichycenému na stěnu s gumovými expandery a držadly pro cvičení prsou a paží – Sandow Developer.

(Pokračování)