Jak se zbavit tuku

Jak se zbavit tuku

Jestliže denně jako o závod šlapete do pedálů bicyklu, abyste se zbavili tuku, zamyslete se nad tím, jak měníte tempo v průběhu vašeho bicyklování. Buď začínáte v pomalém tempu, pak zvolna zrychlujete, abyste se v druhé polovině tréninku zase pořádně opřeli do šlapek. Anebo začínáte krátkým zahřátím, potom zpomalíte, abyste se postupně dostávali do vysokých otáček a v závěru zase zpomalili. Jestliže se váš trénink na bicyklu podobá spíše té druhé alternativě, směřujete skutečně více k redukci tuku, než kdybyste cvičili podle prvního modelu. Prokázali to vědci z College of New Jersey (Trenton). Tamní výzkumníci měřili laboratorně celkový výdej energie a dále tu její část, která připadala na spálený tuk. Tyto dvě hodnoty měřili při dvou různých třicetiminutových tréninkových režimech na stacionárním kole. Za pokusné osoby si vybrali vysokoškolské studenty. 1. režim: Osoby cvičili s nízkou intenzitou při 60 % jejich maximální tepové frekvence po dobu 15 minut. Zbývajících 15 minut šlapali s vysokou intenzitou při 80 % maximální tepové frekvence. 2. režim: Po krátkém zahřátí začali studenti šlapat velmi rychlým tempem po dobu 15 minut. Zbytek dotrénovali už jen s nízkou intenzitou. Výsledky: I když průměrné intenzity cvičení obou režimů byly velice blízké (tomu odpovídaly i hodnoty celkově vydané energie v kcal), ve 2. režimu spálili studenti o 25 % více tuku než v 1. režimu. Více tuků spálíte tehdy, když se na začátku tréninku pořádně opřete do pedálů a potom postupně zpomalujete, než když tomu je naopak. Proto byste měli trénovat na stacionárním bicyklu následujícím způsobem: Nejdříve se na kole 2–3 minuty zahřívejte, pak se opřete do pedálů s 80–85 % maxima a vydržte šlapat tímto tempem 15–20 minut. Nakonec zase zpomalte na 60–65 % maxima. Jedině tak půjdete z tréninku domů s pocitem, že jste dali svým tukovým buňkám pořadně zabrat.

foto: M&F