Apollon, král siláků (5)

Apollon, král siláků (5)

Ačkoliv údajů o Apollonově síle existuje dostatek, není zas mnoho takových, které bychom mohli prezentovat obvyklým způsobem – například trh 77kg činky jednou paží. Některé Apollonovy výkony vznikly znenadání, z okamžitého popudu, a tři takové si připomeneme.

Někdy v roce 1890 se čtyři francouzští siláci – hrabě Georges Lacaisse, San Marin, Felix Bernard a Charles Batta (viz Kronika srpen 2004) rozhodli otestovat Apollonovu sílu. Čtyři duté 20kg bloky s okem naplnili olovem tak, že místo 80 kg vážily dohromady 90 kg. Odvezli závaží do Joignerettovy činkárny „The Gymnasium Café“ na Montmartru, seznámili majitele s podstatou zkoušky a pak vyzvali Apollona k sázce o láhev šampaňského, že nezvedne trhem jednou paží „80 kg“. Silák nejprve odmítl, protože čtyři 20kg bloky už zvedl minimálně stokrát. Nakonec ale sázku přijal a zátěž zvedl bez sebemenší známky toho, aby zaznamenal 10kg rozdíl!

Profesor Edmond Desbonnet měl ve své tělocvičně mohutnou, 102 kg vážící činku s osou o průměru 60 mm (obvod téměř 19 cm). Až do roku 1895 nadzvedli tuto činku jednou rukou pouze tři muži: Leon Sée, Emil Vandenocke a John Grunn-Marx (viz Kronika duben 2004). Jednou se jmenovaný Marx rozhodl, že Apollona poškádlí. Ledabyle pozvedl činku ke kolenům a poznamenal, že tohle nikdo jiný nedokáže. Apollon zrudnul, sehnul se, popadl činku pravou rukou, zvedl ji skoro metr vysoko a zatímco Marx s Desbonnetem oněměli úžasem, zaduněl svým hutným basem: „A teď dávejte pozor!“ Sundal si kabát, vyhrnul rukávy a odhalil obrovská předloktí. Pak vzal činku a zuřivě ji vytáhl až do výšky hlavy – téměř 180 cm. Protože neudělal podřep, tlustá osa mu vyklouzla z ruky a činka dopadla téměř tři metry za jeho zády na zem!

Foto: Apollon zvedá činku trhem jednoruč.