M-SR v benčprese (WUAP)

l text: RUDOLF SISKA

AWPC–Slovakia. Dňa 12. mája 2012 sa v Kultúrnom dome v Galante stretlo 68 pretekárov zo Slovenska a Poľska.

V prvej skupine nastúpilo dovedna 5 žien. Prvenstvo v absolútnom poradí získala Sandra Mokrá (181,61 Reshelovho bodu) zo Sport Clubu Pohoda Trnava, ktorá výkonom 110 kg zvíťazila v kategórii open do 67,5 kg. Doplnkovým štvrtým pokusom Sandra prekonala aj slovenský rekord, ktorého hodnotu zvýšila na 112 kg. Druhé miesto v absolútnom poradí získala Marta Vörösová (výkon 70 kg/111,44 bodu) z PCU Komárno, víťazka kategórie M45-49 do 75 kg. Tretie miesto obsadila víťazka kategórie junioriek do 56 kg Tereza Bednáriková (47,5 kg/91,343 bodu) z Probody MM Lučenec.

V zápolení dorastencov predviedol najlepší výkon na Reshelove body Igor Kucírka z klubu PWL CVČ Giraltovce. Výkonom 210 kg zvíťazil v kategórii T18-19 do 82,5 kg a získal 223,86 bodu. V doplnkovom štvrtom pokuse Igor zvládol aj 220 kg, čím vo svojich vekových a váhových reláciách vytvoril nový slovenský rekord.

Druhé miesto v absolútnom poradí dorastencov získal Miroslav Čaba (217,56 bodu) z Probody MM Lučenec. Čabaka súťažil v tej istej kategórii ako Kucírka a i on zvládol 210 kg. Na druhé miesto ho tak odsunula až vyššia telesná váha.

Na treťom mieste v celkovom poradí pretekárov do 19 rokov skončil Patrik Masár (195 kg/179,595 bodu) z PCU Komárno, víťaz kategórie T18-19 do 100 kg.

VÝSLEDKY