Úbytok telového tuku a kreatín

l text: JIM STOPPANI l foto: M&F

 

 

V skutočnosti na tom, že počas užívania kreatínu strácate telový tuk, nie je nič zarážajúce. Mnoho športovcov zaznamenalo podobný efekt.

Nie je to však tak dávno, keď bez existencie solídnych vedeckých výskumov na túto tému bolo toto tvrdenie považované len za akúsi legendu kulturistickej subkultúry.

Dnes sa situácia zmenila: empirický poznatok o tom, že užívanie kreatínu podporuje odbúravanie telového tuku našiel svoj pevný základ v niektorých najnovších vedeckých štúdiách.

Jedna zo štúdií ukázala, že mesiac suplementácie kreatínom nielenže zvyšuje silu a svalovú hmotu, ale tiež zrýchľuje metabolizmus ľudského tela v odpočinkovej fáze.

Jednoducho povedané: v prípade, že pasívny jedinec, ktorého jediným záujmom zostáva sledovanie televízneho programu, denne pije kreatínové nápoje, zvýši rýchlosť svojho metabolizmu o 50 kcal za deň.

Aktívny športovec, ktorý užíva kreatín a zároveň sa venuje silovému tréningu, si zvýši rýchlosť kľudového metabolizmu približne o 100 kcal denne. Môže sa to zdať málo, ale uvedomte si, že trénujúci jedinci, ktorí kreatín neužívajú, nezaznamenajú žiadnu zmenu metabolizmu v odpočinkovej fáze.

Iná štúdia vypracovaná americkým ministerstvom obrany ukázala, že vojaci, ktorí užívali kreatín iba jeden týždeň zvýšili svoj výkon v benčprese, pribrali 1,9 až 3,2 kg svalovej hmoty a zaznamenali úbytok telového tuku od 0,45 do 0,9 kg. Cvičenci, ktorým bolo podávané placebo nezaznamenali žiadnu z týchto pozitívnych zmien a zvýšili iba úroveň telového tuku.

Takže, čo sa týka vášho poznatku o kreatíne, nemýlite sa a mnoho ľudí zaznamenalo podobnú skúsenosť s jeho vplyvom na znižovanie telového tuku.

V prípade, že je vašim cieľom zoštíhlenie, ukazuje sa kreatín ako veľkolepý prípravok, pretože vám pomôže udržať silu a svalovú hmotu a zároveň odbúravať telový tuk.

Pre tých, čo chcú vidieť sami na sebe pôsobenie kreatínu – nárast sily a svalovej hmoty a zefektívnenie odbúravania tukových vrstiev – odporúčame denne užiť päť gramov tohoto suplementu, najlepšie s potréningovým nápojom.