Sľubné cvičenie

Sľubné cvičenie

Pravidelný pohyb je jedným zo spôsobov liečby syndrómu chronickej únavy. Lekári zistili, že u pacientov, ktorí boli pravidelne aktívni dosahovali v liečbe lepšie výsledky ako tí, u ktorých boli používané tradičné terapeutické prostriedky. Ak trpíte syndrómom chronickej únavy mali by ste sa poradiť so svojím lekárom o možnostiach pohybovej terapie. Táto spravidla začína jednoduchými strečingovými cvikmi, ku ktorým sa postupne pridávajú náročnejšie posilňovacie cvičenia.

foto: M&F