Cvičením proti rakovině (II.)

Cvičením proti rakovině Pravidelné cvičení se už odedávna považuje jak za účinný nástroj prevence obezity, tak za prostředek ke snížení rizika rakoviny. Toto riziko naopak zvyšuje nadbytek tělesného tuku. Profesorka Christine Friedenreichová z University of Calgary zjistila, že souvislost mezi cvičením a rizikem rakoviny je velmi úzká: "Když jsme tělesně aktivní, některé tělesné funkce prostě fungují lépe, zatímco obezita je znehodnocuje," prohlásila Friedenreichová na mezinárodní konferenci Potraviny, výživa a rakovina ve Washingtonu. Zdá se, že účinkem cvičení se uvolňuje méně určitých hormonů a růstových faktorů, které snižují naši obranyschopnost proti rakovině. Naopak jejich zvýšenou tvorbu lze očekávat při nadbytku tukových buněk, nadváze a obezitě. "Tělesná aktivita také snižuje tukové zásoby, což znesnadňuje dlouhodobé ukládání potenciálních karcinogenů z potravin v tukových buňkách osob, které mají nadváhu nebo jsou obézní. Cvičení také zvyšuje přirozený lidský antioxidační potenciál, který posiluje imunitní obranu organismu," poznamenává prof. Friedenreichová. Proto žádá, aby organizace na ochranu zdraví doporučovaly lidem, aby cvičili denně alespoň 30 minut, a to pětkrát týdně. foto: ROBERT REIFF