ME v powerliftingu mužov a žien

(Prostějov, ČR, 10.-14. 5. 2006) Výsledky