Grand Prix Slovakia Šurany

Grand Prix Slovenska Šurany
(13. 9. 2003, Šurany)

KULTURISTIKA
1. Aurélia GROŽAJOVÁ (Pengym EMHA group Bratislava)
2. Jana PURDJAKOVÁ (AŠK Dukla Trenčín)
3. Lucia HRIŇOVÁ (Pengym EMHA group Bratislava)
4. Patrícia ŽOKOVÁ (Relax club Štúrovo)
5. Alica KAVULJAKOVÁ (Elkop Dolný Kubín)
6. Adriana ZAVACKÁ (Lineas Sport club Prešov)