Ako sa stimuluje sila?

Ako sa stimuluje sila? Ťažký tréning núti organizmus adaptovať sa na zvýšenú úroveň zaťaženia. Zmeny na úrovni buniek prinášajúce nárast sily a svalovej hmoty ako dôsledok tréningu s limitnými váhami pri pravidelnom skracovaní oddychových prestávok zobrazuje priložená schéma. 1. Nerv vysiela acetylcholin (ACh) ako signál pre svalovú prácu. 2. ACh uvoľňuje kalcium (Ca+), aby sa pripol k aktínu. 3. Kreatínfosfát (PCr) vytvára viac adenozíntrifosfátu (ATP). 4. Ca+ a ATP umožňujú myosínu prijať aktín a vyvolať tak svalovú kontrakciu. 5. Štiepením glykogénu sa vyrába ATP, ale zároveň sa tvorí tiež kyselina mliečna (La). 6. V priebehu svalovej práce sa spotrebováva PCr a ATP. 7. La uvoľňuje vodík (H+), čo blokuje kontrakciu svalov. 8. Ak v tréningu využívate medzi sériami redukované prestávky, máte k dispozícii viac PCr a ATP. 9. S nižšou spotrebou glykogénu je svalová práca menej obmedzovaná La a H+. 10. Sval vytvára pufrovacie látky ("nárazníky"), ktoré eliminujú H+ a umožňujú tak svalom vykonať viac opakovaní s nezmenenou váhou.