Sila – záchranca života

Sila - záchranca života

Určite viete, že silový tréning vám môže pomôcť, aby ste lepšie vyzerali a lepšie sa cítili. Môžu však silové cvičenia predlžovať život? Podľa vedcov z Yorskej univerzity v Kanade, môže jestvovať určitá súvislosť medzi úmrtnosťou a niektorými ukazovateľmi svalovej zdatnosti. V štúdii uverejnenej v časopise Medicine and Science in Sports & Exercise sledovali výskumníci trinásť rokov 8116 jedincov vo veku 20–69 rokov. Na začiatku boli sledované osoby podrobené testom – ľah-sedy, príťahy na hrazde, sila stisku ruky, ohybnosť chrbta a bedrového kĺbu, maximálna spotreba kyslíka a body mass index. V priebehu trinástich rokov zomrelo 238 osôb. Úmrtím boli významne častejšie postihnutí muži a ženy, ktorí skončili v dolnej časti výsledkovej škály testu ľah-sed. Riziko úmrtia bolo o 49 % vyššie aj u tých mužov, ktorí sa umiestnili na konci hodnotenia v sile stisku ruky.

foto: M&F