Síla: Krucifix

Síla: KrucifixSíla

Krucifix

Rozpažení do vodorovné polohy paží neboli „kříž“ připomíná polohu ukřižovaného Krista (odtud mezinárodní název krucifix) a testuje sílu deltových svalů. Při této disciplině zvedl vzpěrač nad hlavu dvě koule s uchem (činky, různá závaží), zvolna je napnutými pažemi spustil do vodorovné boční polohy a tam na okamžik podržel. Zátěž bylo možné uchopit nadhmatem (s kotníky rukou nahoru), dále podhmatem, držet ji na dlaních nebo koule s uchem otočit dovnitř a jejich těla položit na zápěstí. Jelikož už mírný záklon umožňoval zvětšení výkonu zapojením svalů prsou, bylo nařízeno stát naprosto zpříma. Záklon a pokrčené paže přidávaly k výkonu až 20%, výsledek je součtem vah obou závaží.
Průměrný člověk dokáže udržet prázdné ruce v upažení asi 10 minut. Rekord prý náleží jistému hráči baseballu z USA, který udržel ruce v upažení plných 100 minut. V roce 1716 žil v Londýně gigant Thomas Fischer, vysoký 226 cm, který podle pověsti udržel v natažené ruce 4,54 kg závaží 12 minut. Žádný člověk dosud neprovedl přesný krucifix se zátěží, rovnající se jeho tělesné váze, i když se zdá, že u špičkových vzpěračů 60. let to mohlo být možné. Například 68kg borec se soupažným tlakem 145 kg měl být schopen čistého upažení se 72,5 kg (36,25 kg v každé ruce).
Krucifix s 32kg závažím v pravé ruce a 24,5kg v levé provedl Eugen Sandow v roce 1891. Unikátním výkonem se chlubil Cyklops (Franz Bienkowski), vážící 113 kg. V roce 1892 zvedl vsedě ze stolu dvě cylindrická závaží po 32 kg a rozpažil s nimi do vodorovné polohy. Gustave Empian z Belgie (TV 110 kg) udržel v roce 1903 na každé dlani 34,5 kg. Sergej Jelisejev z Ruska (TV 92 kg) vytvořil v roce 1898 světový rekord součtem 69,5 kg (36,8 kg v pravé a 32,7 kg v levé ruce). Výtečný francouzský varietní silák Louis Huni-Apollon (TV 115 kg) zvládl v krucifixu 80,6 kg (cca 1885). Emil Boudgoust ze Strassburgu (TV 90 kg) natahoval od ramen paže se dvěma 40kg kameny až do kříže, kde je držel plných 40 sekund (cca 1895). Součet 81,5 kg má na svém kontě zápasník a vzpěrač George Hackenschmidt (TV 95 kg), když upažil se 41 kg v pravé a 40,5 kg v levé ruce, cca 1900. Specialista na cviky s bulinami Pjotr Krylov (TV 92 kg) držel světový rekord z roku 1901. Provedl totiž krucifix se dvěma 40,9 kg bulinami, drženými kotníky nahoru (součet 81,8 kg). Součet 82,7 kg (pravou rukou 42,7 kg, levou 40 kg) dosáhl dne 7. května 1896 v Chicagu Louis Cyr (TV 135 kg). S držením závaží na dlaních (dva kusy litiny ve tvaru pyramidy) vytvořil v roce 1912 světový rekord Ivan Pomerančev z Ruska. Součet měl hodnotu 85,5 kg. Z novodobých výkonů upoutává pozornost součet 90 kg Marvina Edera (TV 88-89 kg) z roku 1953. Eder navíc dvě 45kg činky držel v rozpažení plných 10 sekund!