Nastydli jste v letadle?

Nastydli jste v letadle?

Není divu. Vysoká hustota cestujících a těsný kontakt mezi nimi jsou nejvýznamnějšími faktory, které způsobují nachlazení v letadle. Vzduch na palubě letadel je podobný atmosféře v kancelářích a domácnostech, která je v letadlech navíc nasycena jedovatými látkami, jako je ozón, spaliny leteckých paliv, výpary z hydraulických mechanismů, rozmrazovacích roztoků a pesticidů. Ty způsobují další zdravotní rizika.

foto: M&F