Stát či jít?

l text: TIMOTHY FRITZ

  Na místě   V chůzi     Přední noha Zadní noha Přední noha Zadní noha Fáze pohybu dolů         Hýždě/Hamstringy

značná (E)

minimální (S)

značná (E)

minimální (S) Kvadricepsy

značná (E)

minimální (S)

značná (E)

minimální (S)           Fáze pohybu vzhůru         Hýždě/Hamstringy

značná (K)

střední (K)

maximální (K)

minimální (S) Kvadricepsy

značná (K)

střední (K)

maximální (K)

minimální (S)

(E) – excentrická kontrakce     (K) – koncentrická kontrakce     (S) – stabilizace, podpora