Pozdvihnite motiváciu

l text: DAN WAGMAN l foto: ROBERT REIFF

 

poradna_11.jpg

* V priebehu posledných troch rokov som prakticky nevynechal tréning a zistil som, že mi takýto spôsob života vyhovuje. Neviem, čo sa deje, ale v poslednom období sa musím do cvičenia čoraz viac nútiť a zdá sa mi, že adekvátne tomu sa spomaľuje aj moje napredovanie. Čo mám robiť?

Bez ohľadu na to, ako dlho trénujete, je zákonité, že čas od času cítite nižšiu úroveň motivácie. Sedíte v aute pred posilovňou, premietate si v hlave nadchádzajúci tréning a – nemáte chuť. Po 13 rokoch súťažného powerliftingu tento scenár dôverne poznám. Ako sa vyhnúť strate motivácie? Pozrime sa na tento proces z fyzického (tréningového) i psychického (mentálneho hľadiska).

 

Tréningové aspekty

Veľa športovcov vyznáva heslo „no pain, no gain“ (bez bolesti niet pokroku), ale často ich práve tento prístup privedie k preťaženiu, ktorého prvým znakom je i strata motivácie. Predchádzať tomuto stavu pomáha periodizácia tréningu, čo v praxi znamená pravidelné obmieňanie tréningového zaťaženia. Zamyslite sa nad svojím tréningom v priebehu posledných pár mesiacov. Používate konštantné typy a počty sérií, tie isté schémy opakovaní, stálu intenzitu a frekvenciu tréningov? Zoskupujete svalové partie za účelom tréningu do tých istých kombinácií? Používate tie isté cviky? Trénujete v tie isté dni a v tom istom čase?

 Ak je vaša odpoveď na niektorú z otázok áno, je čas na zmenu. Nedostatok motivácie môže byť prvým znakom preťaženia, akútneho krátkodobého stavu, ktorý však môže skĺznuť do chronického pretrénovania. Vneste do tréningu zmenu a držte sa hesla – viac nie je vždy lepšie!

 

Psychologická stránka

Ak chcete opäť pozdvihnúť svoju motiváciu, musíte svoj tréning zhodnotiť aj z mentálnej stránky. Z psychologického hľadiska súvisí s poklesom motivácie strata potešenia z cvičenia, pokles sústredenia počas tréningu, neistota, strata viery vo svoj tréning a pozitívneho prístupu. Ak chcete vyjsť zo slepej uličky, musíte si vyjasniť, ktorý z faktorov vás ovplyvňuje najviac.

Ak ide o nedostatok potešenia, pomôcť môže už zmena tréningového plánu. Ak je vaša nechuť k tréningu silná, skúste sa nejaký čas venovať inej aktivite a keď vám začnú činky chýbať, vrátite sa do posilovne plní nového elánu.

Sústredenie je nevyhnutnou podmienkou kvalitného tréningu. Jeho nedostatok sa prejavuje tým, že počas tréningu lietajú vaše myšlienky mimo posilovne. Športoví psychológovia zistili, že nasledovanie presne vypracovaného tréningového plánu dokáže pozdvihnúť koncentráciu počas tréningu.

Pri poklese motivácie sa často dostanete do stavu, že spochybňujete svoju schopnosť dosiahnuť cieľ i zvolenú cestu fitness životného štýlu. Verte vo svoj tréning. Nekopírujte tréningové plány profesionálov, ale zostavte si svoj tréningový plán, ktorý zodpovedá vašim špecifickým potrebám. Samozrejme, musíte stavať na vedecky overených faktov, nie na dohadoch. To je predpokladom nadobudnutia dôvery v tréning i v seba.

 

Záverom

Keď nemáte chuť do tréningu, nie je to koniec sveta. Využite niektoré z uvedených myšlienok alebo, ak treba, vynechajte tréning. I zníženú motiváciu môžete brať z pozitívnej strany ako šancu prehodnotiť svoj tréning, identifikovať krízové faktory a zavedením príslušných opatrení zdokonaliť svoj tréningový prístup. Nižšia úroveň motivácie je normálnym javom, ktorý nám pomáha neustrnúť na mieste.

 

Tipy na pozdvihnutie motivácie

  • Vypracujte si úplne nový tréningový program.
  • Používajte supersérie, trojsérie a gigantické série alebo kruhový tréning.
  • Absolvujte tréning iba s jednoručkami alebo iba s veľkou činkou alebo na strojoch.
  • Vyskúšajte trénovať v inom čase.
  • Použite walkman s novou motivačnou hudbou.
  • Zmeňte posilovňu.
  • Zmeňte tréningového partnera.