Stehná podľa Dennisa Jamesa

l text: DENNIS JAMES l foto: CHRIS LUND

 

Cvik

       Série        

Opakovania Predkopávanie na stroji

2–3*

15–20 Predný drep

4

12, 12, 12, 8–10**       Tlaky nohami na šikmom leg-presse    

4

12–15*** Predkopávanie jednou nohou

4

15

*Zahrievacie série. Váha zostáva vo všetkých sériách rovnaká. ** V každej sérii postupne zvyšujem váhu. V poslednej sérii niekedy vykonám nižší počet opakovaní, okolo 5–6. *** Váha v každej sérii narastá. Posledná séria je tzv. „Maratón Charlesa Glassa“. Detailný opis nájdete v texte.