Coleman o zadných deltoidoch

l text: RONNIE COLEMAN l foto: CHRIS LUND

 

Cvik Série    Opakovania Tlak veľkej činky v sede 4* 8–10 Upažovanie v predklone s opretím hrudníka o šikmú lavičku – sklon 30 stupňov 4 10–12 Upažovanie v sede 4 10–12 Cvičenie na obrátenom peck-decku 4 10–12

*Zahrievacia séria s dvadsiatimi ľahkými opakovaniami