Apollon, král siláků (7)

Apollon, král siláků (7)

Jak slíbeno, popíšeme si Apollonovo slavné číslo „Útěk skrz mříže“. Text napsal vzpěrač Leon Sée do časopisu La Culture Physique.

Apollonova síla se zdála téměř neomezená, avšak nikdo ji skutečně neznal. Nebylo nic obtížnějšího, než přesvědčit jej ke zvednutí té nejlehčí činky. Ani naléhání nejlepších přátel, ani sliby nejlákavějších odměn jej nedokázaly donutit provést výkon, který by jej učinil nesmrtelným. Jedna osoba však na tohoto kolose měla velký vliv – jeho žena. Byla drobná, s energickou tváří, a když ostře nařídila: „No tak, Apollone, zvedni to!“ její manžel otočil zvolna hlavu a činka, kterou chvíli předtím odmítl zvednout, protože „nebyl ve formě“ nebo „cítil bolest v paži“, vyletěla nahoru.

Jednoho večera však gigant vynaložil svou sílu až ke krajní mezi. Bylo mu 25 let a vystupoval po velkých francouzských městech. Hlavní číslo programu začínalo v polotmě. Na pódiu stála klec z palcových mříží vysokých dva metry, pak se ozvaly výstřely a bylo slyšet kroky. Za mřížemi se objevila postava v černém plášti, byl to vězeň na útěku z pevnosti, byl to Apollon. Ohromné ruce uchopily mříže a začaly jimi třást, pak mezi mříže prostrčil nahou paži. Byla to skutečná paže? Nebo noha nějakého giganta? Enormní dlaň držela masivní tyč a pokračovala 44cm předloktím. Druhá dlaň uchopila vedlejší mříž a za použití nesmírného tahu se obě mříže začaly rozepínat od sebe. Postupně se mezi nimi ukázalo monstrózní rameno, tlačící na ohnuté železo. Nakonec se obě paže narovnaly a vytvořily prostor, jímž Herkules na útěku prolezl ven.

Mocný gigant nyní stál před mřížemi a současně s rozžehnutím světel shodil pláštěnku. Uplynulo mnoho sekund, než se diváci zmohli na zuřivý aplaus. Dále silákovi donesli jeho činky a on zakončil vystoupení několika triky. Žongloval s 50kg blokem a chytal jej na dlaň natažené paže, vytlačil jednou paží krátkou, 80 kg činku a pak zvedl enormní, 118 kg vážící soukolí tramvaje, s nímž nedokázali pohnout ani nejsilnější atleti. Apollonovy mříže byly během dne vystaveny před divadlem a skeptičtí chodci na nich mohli otestovat svou sílu.