Počítačové neduhy

Počítačové neduhy

Nie, nemáme na mysli pracovné problémy s vaším PC. Ide o bolesti rôznych častí tela pri dlhodobej práci za počítačom. Takže, čo a prečo vás bolí? Problém: bolesti bedrovej a krížovej časti chrbtice. Príčina: nevhodná stolička, zlé držanie tela a s tým spojený tlak na krížové platničky. Problém: bolesti v šiji. Príčina: nesprávna poloha hlavy a horných končatín pri práci za počítačom, zle umiestnený monitor (najčastejšie vysoko alebo bokom od vás), nevyhovujúca stolička. Problém: bolesti rúk a ramien. Príčina: nevyhovujúca klávesnica, časté používanie myši, tvrdé podložky, nevhodné umiestnenie klávesnice a myši. Problém: bolesti hlavy a očí. Príčina: nekvalitný a nevhodne umiestnený monitor (napríklad proti oknu), nevhodné osvetlenie. Lekári odporúčajú urobiť si minimálne raz za dve hodiny prestávku, poprechádzať sa a ponaťahovať. Oči si oddýchnu najlepšie tak, že ich každú hodinu privriete na 2–3 minúty.

foto: M&F