Memoriál Juraja Gyeváta v tlaku na lavičke (SAKFST)

l text a foto: IVETA JURČÍKOVÁ

VÝSLEDKY