Síla z minulosti: Hans Steyrer

Síla z minulosti: Hans SteyrerSíla z minulosti: Hans Steyrer

Běžci tvrdí, že ze všech disciplín nejvíce bolí maratón, pak možná desetiboj a nejdelší sprint – čtyřstovka. Analogicky, který starý silácký cvik přinášel největší bolest? Podle mého soudu je to již zapomenutá forma zvedání jedním prstem. Nedávno zesnulý americký silák-profesionál Jack Walsh vyprávěl, jak měl po zvednutí 332 kg doslova rozdrcené maso na druhém článku prostředníčku a následný otok se hojil dva měsíce!
Tradici zvedání prstem – jednalo se o 250 kg mramorový blok – založil v Německu „Bavorský Herkules“ Hans Steyrer. Narodil se 24. června 1849 v městečku Allach a původně byl vyučený řezník. Po seznámení se vzpíráním obrátil svou pozornost na zvedání prsty a hned napoprvé zvedl prostředníčkem 175 kg. Tím odstartoval svou téměř patnáctiletou kariéru profesionálního siláka, cestujícího po celé Evropě, kdy na svých exhibicích běžně zvedal 240kg kamenný kvádr. Pokud se týče rekordů, nejčastěji je mu připisován výkon 264 kg (528 německých funtů nebo 582 liber) z roku 1879. Alan Calvert tvrdí, že to bylo 263,7 kg, jeden ruský pramen uvádí „16 pudů“ čili 262,4 kg. Doplnění výkonu obvykle spočívalo v upažení se železnou koulí, drženou na malíčku.
Mám v archivu tři fotografie Steyrera s kamenem, označeným různými údaji. Na jedné stojí 500 německých funtů a na dvou 528 liber. Podle anglického zdroje jsou v Mnichově dodnes uloženy původní Steyrerovy kameny, jeden vážící 508 liber a druhý 528 liber. Podle toho se zdá, že Steyrer ustavil rekord 264 kg s kamenem označeným „528 liber“, přestože mělo být psáno 528 funtů (= 528 x 0,5 kg). Bavorský silák měl impozantní postavu, vážil okolo 130 kg a délka jeho kníru přesahovala 40 cm. Na procházku chodil se 16 kg železnou holí a v ruce nosil 30 kg železný klobouk. Přišel do kavárny, položil klobouk na stůl a zvolal: „Hej, číšníku, pověs ten klobouk na věšák!“ Představte si, co nebohý pikolík asi tak udělal, zatímco Hans se smál bohatýrským řehotem! Skonal 25. srpna 1906.