Stacy Simons: Okrúhle ramená

l text: JEFF O’CONNELL

Cvik                                          Série            Opakovania             Tlaky jednoručiek v sede 4 6–8 Predpažovanie s kotúčom 3–4 6–10 Upažovanie v stoji 3–4 6–10 Rozpažovanie na kladkách 3–4 6–8