Co říká BMI?

Co říká BMI? Vědci z národního institutu zdraví v Bethesda (Maryland, USA) studovali vztah mezi tělesnou hmotností a srdečními chorobami. Zjistili, že čím máte index tělesné hmotnosti BMI větší, tím vyšší existuje riziko selhání srdce a dalších chorob, jako je diabetes 2. typu a některé druhy rakoviny. Jak známo, BMI je index vypočítaný z tělesné hmotnosti a výšky. Nezřídka se stává, že osoby, které cvičí a mají nadprůměrně vyvinutou svalovou hmotu, mají vyšší i BMI, i když podíl tělesného tuku mají velmi nízký (například u kulturistů to může být pouhých 7 % tuku). Přesto je hodnota BMI řadí podle tabulek mezi obézní a přisuzuje jim tedy vyšší riziko selhání srdce a metabolických poruch! Proto BMI považujeme spíše za faktor váhy, nikoliv tělesného tuku. Dr. C. Everett Koop z Americké společnosti tělovýchovného lékařství varuje před univerzálním použitím BMI a tvrdí, že mnohem významnějším faktorem, který rozhoduje o vašem zdravotním stavu, je procento tělesného tuku. A jak jste na tom s tělesným tukem vy? Tělesný tuk: jste v rizikové oblasti?

Věk Bez rizika Zvýšené riziko Velmi vysoké riziko
Muži
20–39 <19 % 20–24 % 25 % +
40–59 <21 % 22–27 % 28 % +
60–79 <24 % 25–29 % 30 % +
Ženy
20–39 <32 % 33–38 % 39 % +
40–59 <33 % 34–39 % 40 % +
60–79 <35 % 36–41 % 42 % +

Experti zjistili, že nadváha zvyšuje riziko infarktu o 34 %, zatímco obezita až o 100 %. foto: M&F