STANISLAW RADWAN – THE KING of IRON and STEEL

Je zajímavé, že snad s výjimkou Ursuse Jankowského, Wladka Pytlasińského a Cyclopa Bieńkowského došli jiní polští siláci (jako Bobby Pandour, Otto Arco, Stanislaw a Wladek Cyganiewiczowi, Wladyslaw Talun a Joseph Greenstein) ke slávě až v Americe, kam emigrovali z Evropy, potažmo Polska. Radwan navíc jako třetí v historii přesvědčivě překusoval železo, lámal podkovy a ohýbal a kousal 25-centové mince.

Narodil se v pátek 15. května 1908 v Krakowě, v městské čtvrti Krowodrzy, byl ze jmenovaných tedy nejmladší a dožil se nejdelšího věku. Už jako kluk se lišil nevídanou silou a v zápasech s kamarády díky drtivému stisku svých rukou porážel všechny protivníky; jako další důkaz síly zvedl v osmi letech jednou paží nad hlavu dospělého chlapa. Později zápasil za klub T.S. Wisla, na vojnu jej vzali k námořnictvu v Gdyni a sloužil na lodi ORP Grom, kde sbíral zkušenosti od bocmana-siláka Konstanty Belzińského. Pro pobavení kolegů běžně předváděl na palubě různé silácké kousky jako ohýbání železných tyčí, hřebů a mincí, potažmo narovnávání podkov, unikáty však byly následující výkony: Roztrhával 3,5 mm tlustý plech jako papír, trhal manilová lana do průměru 12 mm a řetězy s oky z 8,5 mm materiálu, prstem zatlačil minci do prkna ze sosnového dřeva. Ani šest lidí mu nedokázalo vytrhnout ze zubů konec lana, ve stoji na můstku zkousl zuby konec visícího lana a na něj se pověsilo 6 námořníků. V Gdyni se vypracoval na trenéra v těžkoatletickém klubu WKS “Flota” a místní pobočce YMCA. Takto vystupoval i na jiných lodích a také v přístavech, naučil se německy a francouzsky a získal hodnost poručíka. V Polsku prováděl exhibice po městech, v ulicích Gdaňska byl účastníkem rvaček s hitlerovci a zanedlouho se stal populární osobností.

Stanley Radwan, polský král železa

Například dne 13. září 1935 v Krakowě lámal podkovy a dlaní zarážel hřeby do dřevěné desky. Noviny napsaly, že “…pan Radwan, závodník Wisly se železnými zuby, odevzdal celý výdělek na opravu stadionu, poničeného vichřicí. Jako důkaz svého talentu a síly překousnul hřebík a coulový hřeb stočil do pozoruhodné spirály.” V roce 1938 v Budapešti se údajně stal mistrem světa profesionálů v zápase.

Po napadení Polska nacisty v roce 1939 Radwan bojoval v armádě, byl zraněný, neschopný útěku ani obrany padl do zajetí a ocitl se za dráty koncentračního tábora Bergen-Belsen. Svědky následující události byli vězňové i dozorci SS, přesto se zdá být neuvěřitelná. Nakonec posuďte sami. Radwan se pokusil o útěk z tábora a rukama prolomil cihlovou zeď, byl však chycen. Když se o silákovi dozvěděl sám Adolf Hitler, přijel se na něho podívat (možná šlo o jiného pohlavára s knírkem – Himmler?). Postavil se před vězně a řekl, že musí ukázat sílu přímo v Berlíně. Na to Radwan odvětil: “Vy v Polsku zabíjíte moje bratry a chcete, abych pro vás vystupoval? Nein!” Vedle stojící dozorce vytáhl pistoli Parabellum a strčil hlaveň Radwanovi do úst. O dalším se tradují dvě verze. V první Radwan bezmyšlenkovitě sevřel čelisti a po několika desítkách sekund vyplivnul konec hlavně na zem. Ve druhé Radwan ukroutil kus hlavně rukou. Nabízí se otázka, proč dozorce pistoli tak dlouho držel a nebránil se? Proč třeba nevystřelil? Hitler se prý rozesmál, daroval silákovi život a poručil, aby dostával dvě dávky jídla denně. Věrohodnost historky popírají dvě historické skutečnosti. A. Hitler ještě před válkou osobně navštívil tábor Sachsenhausen poblíž Berlína, a v roce 1942 s Himmlerem kontrolovali činnost jednotek Action Reinhardt v polském Lublinu. Dál je zde fakt, že Bergen-Belsen byl otevřen až roku 1943. V další verzi byl Radwan zajat poté, co bránil gdyńskou loděnici Oksywie, a se zraněním uložen v polním špitále, kde jej poznal jistý oficír, jemuž silák před válkou řádně zvalchoval záda. Ve vzteku mu vrazil do úst hlaveň pistole a řekl: “A teď kousej, ty polská svině!” Radwan učinil žádané a zakrátko vyplivl Němci do obličeje kus kovu… Děj dál pokračuje informováním Hitlera, návštěvou Radwana v Berlíně a jeho odmítnutí předvádět pro Němce silové triky atd. Podle jiného polského pramene (neidentifikovaný časopis) však měl být po zranění při obraně Gdyně uvězněn v zajateckém táboře STALAG XIB ve městě Bad Fallingbostel v Dolním Sasku.

Radwan při exhibičním vystoupení na sebe nechává najíždět automobil.

Po válce Radwan na pozvání krajana Zbyszka Cyganiewicze odjel do USA a usídlil se v Clevelandu ve státě Ohio. Převzal jméno Stanley J. Radwan nebo The Polish Strongman a domů se už nikdy nevrátil. V Clevelandu existovala velká obec polských imigrantů Warszawa, mezi nimiž se usadil, pokračoval v exhibicích a rovněž zápasil. Jako přitažlivý, vysoký brunet s modrýma očima, šarmantní a společenský chlapík, se záhy stal místní celebritou, členem všech polských klubů, spolků a organizací a také miláčkem žen. Mnohé mu nabízely sňatek a s ženskou logikou zdůvodňovaly: “Kdyby naše děti byly krásné po mně a silné po vás, budou dokonalé!” A Radwan vtipně odpovídal: “A co kdyby se stalo, že podědí moji krásu a vaši sílu?” Často navštěvoval polské taverny, nepil ovšem ani nekouřil a nikdy neměl problémy s podnapilými hosty.

V letech 1950 až 1954 Radwan profesionálně zápasil ve volném stylu a stávalo se, že protivník hned po drtivém podání ruky duel vzdal. Jednou se přihodilo, že jej jistý Rus nazval “smradlavým Polákem”. Rozčílený Polák jím vzápětí mrštil na žíněnku a zmáčkl jej tak, že málem vypustil duši – a tím zápas skončil. Radwan byl také hostem populárního TV programu “You Asked For It”. Ještě v září 1962, když měl 54 let, vystoupil se siláckým programem s následujícími čísly: trhání řetězů, držení zátěže na prsou, trhání plechů, ohýbání železných tyčí, kousání oceli, odolávání tahu lana s 12 muži, rozbíjení kamene holou rukou, ohýbání kolejnice přes hlavu, lámání podkov a držení 900 kg závaží na hrudi, ležíc zády na desce pobité ostrými hřeby. Kdosi spočítal, že takových exhibic podnikl za život 1770!

Ukázka z exhibičního vystoupení

Málokdo dokáže pochopit, že člověk překousne železo nebo ocel. Přesvědčili jsme se, že podobnými činy s měřením síly čelistí a odolnosti zubní skloviny proti kovu prosluli třeba židovští siláci Joe Greenstein a Siegmund Breitbart. A taky Radwan, který prý ukusoval kousky železných tyčí, nebo dočista přehryzával řetězy a mince. Měl totiž v čelistech pevně vrostlé DVĚ řady zubů, stejně jako jeho sestra, a tyto zuby si uchoval neporušené až do smrti. Neobvyklá anomálie se vědecky nazývá hyperdoncie nebo polydoncie a znamená “nadpočetné zuby”. Dosvědčil to jistý polský návštěvník, jenž hovořil s Radwanem v roce 1986, a rok nato pan Piotr Bakoń z Warszawy. Co se týče ohýbání mincí, Radwan jednoduše vzal do prstů libovolný čtvrťák (25 centů), udělal dva rychlé pohyby a odhodil minci, zmáčknutou téměř do placičky, na stůl. Podle pověsti byl jediný, kdo ji dokázal narovnat zpátky!

Radwan později pracoval jako kontrolor Úřadu měr a vah, dobrovolník u místní policie, vypomáhal ve vydavatelství Cuyaga County, dělal bodyguarda starosty Clevelandu Ralpha Perka a kongresmana Dennise Kucinicha. K stáru žil sám v jednopokojovém bytě. Skonal pokojně dne 6. dubna 1998 ve věku 90 let a zanechal po sobě tři děti a sedm vnoučat. Smutné a podivné je, že aspoň ohýbání mincí a překusování řetězů v podání Stanislawa Radwana moderní historické studie z USA neznají…