Strečing ohýbačov bedier

AKO NA TO

Hip flexor stretch 1 MF
Z polohy kľuku vykročte pravou nohou k pravej ruke do výpadu. Pravú dlaň oprite zvnútra o pravé koleno a vytlačte ho von. Ľavé koleno ostáva nad zemou a ľavá noha je vystretá.

 

Položte pravý lakeť na podložku. Stiahnite boky, aby ste cítili ťah na oboch stranách, a chrbát držte vystretý.

HIp flexor stretch 3 MF
Vytiahnite pravú ruku k stropu a vytočte za ňou trup. Plecia by mali byť v jednej línii.

KDE SA NACHÁDZA

Iliopsoas sa skladá z dvoch svalov: driekového svalu (m. psoas) a bedrového svalu (m. iliacus). Psoas odstupuje od hrudných a driekových stavcov a ich výbežkov. Iliacus odstupuje na vnútornej časti bedrovej kosti a spolu s psoasom sa upínajú ma malý chochol stehennej kosti.

Iliopsoas muscle

FUNKCIA

Spolu so štvorhlavým svalom stehna je hlavným ohýbačom bedrového kĺbu. Pri fixovanej dolnej končatine ohýba chrbticu, nakláňa a rotuje panvu dopredu a zúčastňuje sa aj vonkajšej rotácie stehna.