Strečingové cviky na každú partiu (časť I.)

Svaly krku

10 neck

PÔSOBÍ NA: kývač hlavy, hornú časť trapézu

AKO NA TO: Postavte sa vzpriamene lopatky stiahnite k sebe a dole. Položte ruku na vrch hlavy a ukloňte ju do strany.  Ťahajte, až kým nepocítite ťah na opačnej strane krku. Opakujte na druhú stranu. Potom predkloňte hlavu, položte obe ruky na temeno a tlačte dole, až kým nepocítite ťah v na zadnej strane krku.

KEDY: Pred aktivitami, ktoré zaťažujú oblasť pliec: vzpieranie, tlaky nad hlavu, gymnastika.

 

Triceps a plecia

Triceps and torso

PÔSOBÍ NA: triceps a zadnú stranu pliec

AKO NA TO: Kľaknite si pred lavičku alebo podobný objekt vysoký asi 40 cm. Vyložte lakte na objekt a dlane zložte za hlavu. Predkloňte hlavu dole a tlačte oblasť pliec dopredu a dole, až kým nepocítite ťah v oblasti pliec a tricepsov.

KEDY: Pred tlakovými cvikmi na hornú časť tela, pred volejbalom, basketbalom.

 

Prsné svaly

2 pec stretch

PÔSOBÍ NA: malý a veľký prsný sval

AKO NA TO: Kľaknite si na štyri vedľa lavičky alebo boxu. Zohnite rameno v lakti do 90 stupňového uhla a položte ho na lavičku. S výdychom tlačte plece dole a smerom k opačnej ruke. Opakujte na druhú ruku.

KEDY: Pred tlakovými cvikmi na hornú časť tela, pred plávaním.

 

Vrchná časť chrbta

front upper back stretch

PÔSOBÍ NA: rombické svaly a trapézy

AKO NA TO: Vystrite ruky dlaňami von a prsty prepleťte ako na obrázku. Tlačte dlane smerom od tela a priblížte bradu k hrudi.

KEDY: Počas dňa na kompenzáciu sedenia za počítačom, za volantom alebo v škole.

 

Brušné svaly

3 abdominal stretch

PÔSOBÍ NA: brušné svaly, spodnú časť chrbta

AKO NA TO: Ľahnite si tvárou k podložke. Dlane položte na zem pod úrovňou pliec a nadvihnite trup od podložky – podobne, ako keď sa kobra dvíha k útoku. Dostaňte sa do vzporu na vystretých ramenách, zakloňte hlavu a panvu zatlačte k zemi.

KEDY: V rámci všeobecného rozcvičenia.

 

ZDROJ: https://www.mensjournal.com/health-fitness/17-stretches-every-man-should-know-20130611/sport-specific-prevent-running-injuries/

FOTO: DYLAN COULTER