Štúdia: sex noc pred výkonom neškodí

Už v starovekom Grécku a v Ríme bol sex pred športovým výkonom tabu. Neodporúčali ho olympionikom ani gladiátorom, pretože údajne mužov rozptyľuje a znižuje výkonnosť. Z rovnakého dôvodu ani Rockyho tréner Mick nebol nadšený, keď jeho zverenec trávil čas s Adriane. Výskum však od tej doby pokročil a najnovšie zistenia vyvracajú teórie starovekých trénerov.

FAKTY

I. Vplyv sexuálneho styku na výkon závisí od fyziologického, emočného a mentálneho stavu jednotlivca.

II. Hormonálna aktivita, ktorá sprevádza sexuálny styk (testosterón, oxytocín) zvyšuje sebavedomie a prináša príjemné pocity, čo by sa malo pozitívne preniesť aj do výkonnosti.

ŠTÚDIA

Vedci na univerzite California State University v apríli 2018 skúmali vplyv sexuálneho styku na produkciu sily dolných končatín. Dvanásť zdravých mužov podstúpilo styk a o dvanásť hodín neskôr absolvovali tréning pozostávajúci z piatich sérii predkopávania jednonož a zakopávania jednonož. Vedci merali silový a vytrvalostný výkon dolných končatín pomocou izokinetickej dynamometrie. Využíva zariadenie, ktoré absorbuje odpor a vyhodnocuje vyprodukovanú silu.

VÝSLEDKY

Testy nepreukázali významnejší vplyv sexuálnej aktivity na výkon.

https://barbend.com/sex-leg-force-study/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29753800