Tlak hlavou nahoru versus hlavou dolů

Která varianta šikmých tlaků představuje z hlediska komplexního rozvoje prsních svalů větší přínos?

Počáteční argumenty

Převládající mínění
Obvyklý stereotyp říká, že tlaky na šikmé lavici hlavou nahoru budují nejvyváženější hrudník, kdežto varianta hlavou dolů cílí pouze na spodní část prsou, takže horní oblast zůstává nevyvinutá. Je to ale doopravdy tak?

Nová zjištění
Kvůli úhlu klíčních kostí umožňují tlaky hlavou dolů aktivaci horní i spodní části prsou. Slouží tedy jako nejlepší cvik pro celkový rozvoj prsou.

Dokazování

Ke stabilizaci váhy nad obličejem v poloze hlavou nahoru se spodní vlákna prsou nesmějí plně smršťovat. Kvůli směru průběhu vláken, tvořících dolní polovinu prsních svalů, by totiž jejich smrštění táhlo paže směrem k chodidlům.

V poloze hlavou dolů jsou všechna vlákna (včetně vláken pod klíčními kostmi) ve spodní pozici tlaku protažená. Tudíž i vlákna horní oblasti prsou se smršťují, aby vytlačila činku z polohy vleže hlavou dolů.

Studie, provedená na Wayne State College v Nebrasce, ukázala, že během tlaku vleže hlavou dolů (sklon 15 stupňů) jsou zapojená vlákna horní i dolní části prsou. Při tlaku hlavou nahoru (sklon 30 stupňů) však pracovala jenom vlákna horní oblasti prsou.

Verdikt

V porovnání s tlaky vleže hlavou nahoru vyvolávají tlaky vleže hlavou dolů větší celkovou aktivaci prsních svalů.

Doporučení

Jelikož je struktura prsního svalu taková, jaká je, může a má být trénován z rozmanitých úhlů. Musíte-li si vybrat mezi polohami hlavou nahoru nebo dolů, uvědomte si, že horní část prsních svalů pracuje při obou variantách, kdežto dolní partie prsou jsou aktivní pouze při tlacích vleže hlavou dolů. Usilujete-li o úplný rozvoj prsou, nemějte v tréninku tlaky hlavou nahoru jako jediný cvik.

text: BRYAN HAYCOCK