Trénink funkční síly na čas a na počet opakování

|text: JOSEF ŠVUB
Alternativní metoda tréninku – cvičení na čas – přinese spojení síly s kondicí, rozvoj anaerobní výdrže a hlavně schopnost produkovat sílu při vysokém stupni únavy – tedy funkční sílu.

Napadlo vás někdy, jak málo lidé v posilovnách vědí o pojmu funkční síla? Pro 70 % běžné klientely představuje síla obecně jednorázové zvednutí těžké činky, méně pak silový výkon na opakování. Standardní systém tréninku s jednoduchými sériemi a 2–3 minutovými přestávkami rozvíjí oba uvedené typy síly s nádavkem svalové hypertrofie, což lidi zajímá nejvíc.

Na druhé straně funkční síla, schopnost vykonávat fyzickou práci, střídat dynamický režim se statickým, udržovat po delší dobu vysokou intenzitu, dělat to v aerobně-anaerobních podmínkách a na pokraji kyslíkového dluhu, kdy lapáte po vzduchu a svaly pálí jako peklo – to je něco, na co vás normální trénink nepřipraví. Takovou sílu můžete zužitkovat v běžném životě a ve sportech jako zápas, box, hokej, atletické vrhy, hody a víceboje, nejlépe však v soutěžích o nejsilnějšího muže.

Posilující lidé se při sestavování tréninku zaměřují takřka výhradně na cviky, sloužící jako základní jednotka programu a poskytující (v lepším případě) kvantitativní údaje pro kontrolu zlepšování.

Zde je jeden příklad tréninku nohou:

 1. Dřepy                                     3 x 5–8 opakování
 2. Rumunský mrtvý tah     3 x 8–10 opakování
 3. Záklony trupu vleže        3 x 10–12 opakování
 4. Výpony na špičky             3 x 12–15 opakování

 

1. Dřepy 3 x 5–8 opakování
2. Rumunský mrtvý tah 3 x 8–10 opakování
3. Záklony trupu vleže 3 x 10–12 opakování
4. Výpony na špičky 3 x 12–15 opakování

 

Na tom není nic chybného, zejména když na prvním místě necháte dřepy. Alternativní metoda, orientovaná místo cviků na čas, však přinese naprosto odlišné výsledky – spojení síly s kondicí, rozvoj anaerobní výdrže a hlavně schopnost produkovat sílu při vysokém stupni únavy – tedy funkční sílu.

     Tréninky na čas využívá i crossfit, s cílem rozvíjet pracovní kapacitu organismu. 

Tréninky na čas lze rozdělit do dvou skupin. Buď je to provedení maximálního množství práce v daném časovém úseku, nebo určení pevné dávky práce a její provedení co nejrychleji. V následujícím příkladu máte tři cviky s danou zátěží i počty opakování. Provádějí se způsobem nepřerušovaného okruhu, přičemž výsledkem je součet absolvovaných okruhů v předepsaném čase, dejme tomu 30 minut. Odpočinky jsou libovolné, nicméně čas běží.

 1. Shyby na hrazdě                                8 x s tělesnou váhou
 2. Mrtvý tah                                              8 x s 90 kg
 3. Výrazový tlak ze stojanů               8 x s 50 kg

V další verzi použijete stejné cviky, avšak spustíte stopky a pokusíte se odcvičit celý trénink co nejrychleji. Zlepšování je měřeno zkracováním doby, potřebné k jeho dokončení. Je povoleno nejprve udělat všechna opakování jednoho cviku a pak pokračovat druhým, nebo rozdělit opakování podle chuti

 1. Shyby na hrazdě                               50 opakování s tělesnou váhou 
 2. Mrtvý tah                                             50 opakování s 90 kg 
 3. Výrazový tlak ze    stojanů           50 opakování s 50 kg

Během cvičení dodržujte správnou techniku včetně úplného rozsahu dráhy každého opakování. Když zjistíte, že se technika zhoršuje, krátce si odpočiňte a pokračujte lépe. Rychlejší průchod okruhem má vycházet z kratších a méně častých přestávek, nikoliv ze zrychlování samotných opakování.

Až budete sestavovat svůj posilovací program, nepřekračujte počet tří cviků. Protože cílem tréninku je déletrvající činnost v anaerobním režimu, vybírejte takové cviky, které zaměstnávají co nejvíc svalové hmoty těla, například mrtvý tah, silové přemístění, výrazy za hlavou i před hlavou, přitahování v předklonu a podobně, ne však bicepsové zdvihy s jednoručkami nebo rozpažování vleže. Pro větší rozmanitost a je-li to ve vašich podmínkách možné, přidejte sprinty na 100–200 m, stejně jako výbušné hody medicinbalem (kamenem, železnou koulí, bulinou) od prsou nebo přes hlavu.

Příklad atletického smíšeného okruhu:

 1. Soupažné odhozy 10 kg míče od prsou 15 x
 2. Shyby na hrazdě (tělesná váha) 15 x
 3. Švihy s jednoručkou 15 x
 4. 100 m sprint, zpátky chůze –

Nepřerušovaný okruh znamená zopakovat pětkrát čtyři cviky co nejrychleji, v měřeném okruhu udělejte co nejvíce sérií během 30 minut.

Přestože nejste atletický superman, mohou tréninky s časovým faktorem načisto změnit váš pohled na možnosti, jimiž disponuje vaše tělo, a v mnoha případech probudit nový zájem. Tréninky na čas jsou součástí crossfitu, kde slouží k rozvoji kondiční kapacity organizmu. Nejznámější je Fran, sestávající ze tří kol shybů na hrazdě a trusterů se 42,5 kg. Počty opakování jsou 21-15-9.