Trénink funkční síly

|text: JOSEF ŠVUB |foto: IAN SPANIER

Napadlo vás někdy, jak málo lidé v posilovnách vědí o pojmu funkční síla? Pro 70 % běžné klientely představuje síla obecně jednorázové zvednutí těžké činky, méně pak silový výkon na opakování. Standardní systém tréninku s jednoduchými sériemi a 2–3 minutovými přestávkami rozvíjí oba uvedené typy síly s nádavkem svalové hypertrofie, což lidi zajímá nejvíc.

Na druhé straně funkční síla, schopnost vykonávat fyzickou práci, střídat dynamický režim se statickým, udržovat po delší dobu vysokou intenzitu, dělat to v aerobně-anaerobních podmínkách a na pokraji kyslíkového dluhu, kdy lapáte po vzduchu a svaly pálí jako peklo – to je něco, na co vás normální trénink nepřipraví. Takovou sílu můžete zužitkovat v běžném životě a ve sportech jako zápas, box, hokej, atletické vrhy, hody a víceboje, nejlépe však v soutěžích o nejsilnějšího muže.

Posilující lidé se při sestavování tréninku zaměřují takřka výhradně na cviky, sloužící jako základní jednotka programu a poskytující (v lepším případě) kvantitativní údaje pro kontrolu zlepšování.

Zde je jeden příklad tréninku nohou:

Dřepy 3 x 5–8 opakování Rumunský mrtvý tah 3 x 8–10 opakování Záklony trupu vleže 3 x 10–12 opakování Výpony na špičky 3 x 12–15 opakování

Na tom není nic chybného, zejména když na prvním místě necháte dřepy. Alternativní metoda, orientovaná místo cviků na čas, však přinese naprosto odlišné výsledky – spojení síly s kondicí, rozvoj anaerobní výdrže a hlavně schopnost produkovat sílu při vysokém stupni únavy – tedy funkční sílu.

Dva druhy tréninku na čas

Tréninky na čas lze rozdělit do dvou skupin. Buď je to provedení maximálního množství práce v daném časovém úseku, nebo určení pevné dávky práce a její provedení co nejrychleji. V následujícím příkladu máte tři cviky s danou zátěží i počty opakování. Provádějí se způsobem nepřerušovaného okruhu, přičemž výsledkem je součet absolvovaných okruhů v předepsaném čase, dejme tomu 30 minut. Odpočinky jsou libovolné, nicméně čas běží.

cvik opakování Shyby na hrazdě 8 x Mrtvý tah (90 kg)  8 x Výrazový tlak ze stojanů (50 kg) 8 x

V další verzi použijete stejné cviky, avšak spustíte stopky a pokusíte se odcvičit celý trénink co nejrychleji. Zlepšování je měřeno zkracováním doby, potřebné k jeho dokončení. Je povoleno nejprve udělat všechna opakování jednoho cviku a pak pokračovat druhým, nebo rozdělit opakování podle chuti.

cvik opakování Shyby na hrazdě 50 Mrtvý tah (90 kg)  50 Výrazový tlak ze stojanů (50 kg) 50

Během cvičení dodržujte správnou techniku včetně úplného rozsahu dráhy každého opakování. Když zjistíte, že se technika zhoršuje, krátce si odpočiňte a pokračujte lépe. Rychlejší průchod okruhem má vycházet z kratších a méně častých přestávek, nikoliv ze zrychlování samotných opakování.

Jak sestavit program

Až budete sestavovat svůj posilovací program, nepřekračujte počet tří cviků. Protože cílem tréninku je déletrvající činnost v anaerobním režimu, vybírejte takové cviky, které zaměstnávají co nejvíc svalové hmoty těla, například mrtvý tah, silové přemístění, výrazy za hlavou i před hlavou, přitahování v předklonu a podobně, ne však bicepsové zdvihy s jednoručkami nebo rozpažování vleže. Pro větší rozmanitost a je-li to ve vašich podmínkách možné, přidejte sprinty na 100–200 m, stejně jako výbušné hody medicinbalem (kamenem, železnou koulí, bulinou) od prsou nebo přes hlavu.

Příklad atletického smíšeného okruhu:

cvik opakování Soupažné odhozy 10 kg míče od prsou 15 Shyby na hrazdě (tělesná váha) 15 Švihy s jednoručkou 15 100 m sprint  

Nepřerušovaný okruh znamená zopakovat pětkrát čtyři cviky co nejrychleji, v měřeném okruhu udělejte co nejvíce sérií během 30 minut.

Přestože nejste atletický superman, mohou tréninky s časovým faktorem načisto změnit váš pohled na možnosti, jimiž disponuje vaše tělo, a v mnoha případech probudit nový zájem.

Jestliže máte dojem, že rozvíjíte spíše vytrvalost na úkor absolutní síly, zařaďte mezi cykly zvláštní období v délce 6–10 týdnů, kdy budete v daném časovém intervalu provádět co nejvíce jednotlivých opakování (každé opakování je jako jedna série) s 80–90 % jednoho maximálního opakování.