Trénink na perfektní ramena. Vše o tlacích nad hlavu

Máme pro vás trénink na perfektí ramena, z kterého porostete jak z vody! S touto rozmanitou nabídkou rozšiřte horizonty svého tréninku ramen (o samotných deltových svalech nemluvě).

Tlak nad hlavu znamená pro ramena totéž, jako dřepy pro stehna: fundamentální cvik, od něhož vycházejí všechny ostatní cviky pro příslušné svalové partie. Když se chystáte k tréninku deltových svalů, první otázkou má být: Jaký typ tlaku nad hlavu hodlám dělat? Věřte nebo ne, možných odpovědí na tuto otázku je více, než jenom „činka” nebo „jednoručky”. O těchto typech náčiní lze samozřejmě diskutovat, stejně jako o koulích s uchem, bilaterálním nebo unilaterálním cvičení, o pronovaném, supinovaném nebo neutrálním úchopu, o poloze vsedě, ve stoji či dokonce vkleče. Tlak nad hlavu je cvik s mnohem vyšším počtem variací, než si většina lidí uvědomuje a využívá. Na dalších stranách je šest možností, z nichž všechny mají být v pořadí pro vaše příští tréninky ramen.

TRÉNINK RAMEN ZAMĚŘENÝ NA TLAKY

Cvik Série Opakování
Čelní tlak* 3-4 8
Landmine tlak jednou paží** 2-3 10-12 každou paží
Superset:

Upažování s jednoručkou nebo s kladkou

Obrácený pec-deck (zadní delty)

3

3

12

15

*Pravidelně střídejte s tlakem jednoruček vsedě a tlakem s koulí s uchem.

**Pravidelně střídejte s Arnoldovými tlaky a tlakem jednoručky v polovičním kleku.

ČELNÍ TLAK

(Bez ilustrace)

Charakteristika: Klasický tlak činky ve stoji, neoficiálně pokládaný za „čtvrtý velký cvik” (za dřepem, benčpresem a mrtvým tahem) je opravdovým testem čisté tlakové síly trupu. Je to však více, než pouze cvik využívající deltoidy a tricepsy. Vitálním aspektem čelních tlaků je stabilizace tělesného jádra: základnou, od níž tlačíte nahoru, je pevný střed těla zepředu dozadu.

Provedení: Stůjte v silovém stojanu s činkou drženou nadhmatem na šířku ramen. Zpevněte nohy a trup, kontrakcí deltových svalů a extenzí paží vytlačte činku nad hlavu. Zastavte těsně před propnutím paží v loktech. Činku spouštějte pomalu dolů a mezi opakováními ji nezastavujte na ramenech nebo horní části hrudníku.

Kdy jej dělat: Jako první v tréninku ramen nebo v tréninku pro sílu trupu (v odděleném dni od ostatních velkých cviků).

TLAKY JEDNORUČEK VSEDĚ

foto trénink na ramena

Tlaky jednoruček vsedě

foto: trénink na ramena

Tlaky jednoruček v sedě

Charakteristika: Cvičení vsedě vám umožní použít těžší váhy, protože se můžete zapřít o opěrku zad. Jde o skvělou volbu pro všechny, kdo chtějí umocnit svalový rozvoj deltoidů. Nebo, pokud se zády o nic neopíráte, budete muset vzít lehčí váhy, avšak více aktivujete střed těla.

Provedení: Posaďte se na rovnou desku nebo lavici s kolmou opěrkou, v rukou držte pár jednoruček. Nadzvedněte činky, abyste začali hned vedle ramen s dlaněmi vytočenými dopředu. Kontrakcí deltoidů a narovnáním loktů vytlačte činky přímo nahoru a nad hlavu do propnutých loktů. Zvolna spusťte činky zpátky dolů.

Kdy je dělat: Neděláte-li čelní tlaky nad hlavu, jako první v tréninku ramen. V opačném případě zařaďte jako druhý cvik právě tlaky jednoruček vsedě, nebo si je nechte na jiný den.

ARNOLDOVY TLAKY

foto arnoldovy tlaky na ramena

Arnoldovy tlaky

foto trénink ramena

Arnoldovy tlaky

Charakteristika: Tato variace, pojmenovaná po Arnoldu Schwarzeneggerovi, klade důraz na čelní delty a do menšího stupně také zasahuje horní část hrudníku. Můžete je dělat vsedě nebo ve stoji. Použití lavice se zádovou opěrkou vám, stejně jako při tlacích s jednoručkami, umožní nasadit těžší váhy a možná dokonce ochránit spodní záda.

Provedení: Vsedě na nastavitelné lavici, buď rovné nebo se vztyčenou opěrkou, držte před rameny pár jednoruček s dlaněmi otočenými k tělu (supinace). Tlačte činky nahoru a současně otáčejte zápěstími tak, aby v závěru opakování dlaně směřovaly dopředu. Zvolna vraťte činky na začátek a otáčejte zápěstími zpátky do supinované polohy.

Kdy je dělat: Na začátku tréninku na místě tlaků s jednoručkami nebo standardního tlaku s činkou, případně hned po těchto cvicích.

TLAK S KOULÍ S UCHEM

Tlak s koulí s uchem

foto tlak

Tlak s koulí s uchem

Charakteristika: Klíčem je unilaterální pohyb, jenž podporuje vyváženou sílu a rozvoj z levé strany na pravou. Když obě paže současně tlačí činky nebo koule s uchem, silnější strana kompenzuje slabší stranu. Při unilaterálním tlaku jsou nevyváženosti v síle zřejmé okamžitě a lze je řešit pravidelným cvičením jednou paží. Abnormální pozice koule s uchem rovněž vytváří větší množství napětí v dolní poloze, neboť koule se kývá pod vaším zápěstím.

Provedení: Zaujměte vzpřímený postoj s koulí s uchem v jedné ruce; loket pracující paže je pokrčený a koule s uchem se opírá o vnější stranu předloktí. Zlehka pokrčte kolena, stabilizujte střed těla a vytlačte kouli přímo nad hlavu. Když tak učiníte, ujistěte se, že se v horní poloze koule s uchem nachází za předloktím. Pomalu obraťte směr pohybu a vraťte kouli s uchem zpátky do výchozí pozice. Proveďte všechna opakování jednou paží, poté končetiny vystřídejte.

Kdy je dělat: Zkraje tréninku na místě tlaku s činkou nebo s jednoručkami, případně hned poté.

TLAKY JEDNORUČKY JEDNOU PAŽÍ V POLOVIČNÍM KLEKU

Tlaky jednoručky jednou paží v polovičním kleku

Tlaky jednoručky jednou paží v polovičním kleku

Charakteristika: Stejně jako při tlacích koule s uchem získáte výhody unilaterálního tréninku. Pozice polovičního kleku však přináší pár dalších aspektů: izolaci, jelikož nejste schopní použít k výtlaku váhy nahoru nohy (jako například při výrazovém tlaku), a stabilitu středu těla, vzniklou nevyvážeností kvůli jednomu koleni na podlaze a druhém ve vzduchu.

Provedení: S jednoručkou v jedné ruce u ramene a s dlaní dopředu proveďte klek na opačném koleni. Druhé koleno držte před sebou s chodidlem naplocho na podlaze. S pevným středem těla a trupem stále otočeným dopředu vytlačte činku rovně nahoru a zastavte těsně před propnutím paže v lokti. Obraťte pohyb a udělejte všechna opakování touto paží. Vystřídejte paže, klekněte na opačné koleno a opakujte.

Kdy je dělat: Zkraje tréninku na místě standardních tlaků s činkou nebo s jednoručkami, případně hned poté.

LANDMINE TLAK JEDNOU PAŽÍ

Landmine tlak jednou paží

Charakteristika: Tato třetí variace unilaterálních tlaků využívá činku usazenou v kloubovém nástavci na podlaze, čímž vzniká pevná dráha pohybu. Vyžaduje nejmenší množství stabilizace ze všech tří popsaných verzí tlaků jednou paží a tím dovoluje zatížit svaly o něco těžší váhou.

Provedení: Nasaďte spodní okraj osy do nástavce nebo do rohu místnosti a opačnou stranu naložte středně těžkou váhou. Uchopte osu jednou rukou nad kotouči. Začněte s lehce pokrčenými koleny, s jedním chodidlem vepředu a druhým vzadu, s pevným středem těla a rukou pracující strany u ramene. Vytlačte váhu nahoru po dané dráze a zastavte těsně před propnutím lokte. Udělejte všechna opakování, vystřídejte strany a opakujte druhou paží.

Kdy je dělat: Zkraje tréninku na místě tlaků s jednoručkami nebo s činkou, případně hned po nich.

text: JOE WUEBBEN foto: CHRIS NICOLL

MODEL SANTI ARAGON