TRÉNINKOVÁ METODIKA: Silový trénink pro hypertrofii

Cesta k masivním svalům je dlážděná těžkými váhami. Vysvětlíme vám, proč je tomu tak, a také jak se k pořádným rancům na čince dopracujete.

Není žádným tajemstvím, že kulturistické soutěže se v jistém ohledu paradoxně vyhrávají v mimosezónním období. Soutěžní kulturisté tehdy navyšují přísun kalorií, mají hodně energie a mohou ji všechnu vybít v gymu. Dostávají se tak do červené zóny, kde se stírá hranice mezi bolestí a výkonnostním růstem, a výsledkem je další zlepšování. V tomto ohledu se lze od soutěžních kulturistů leccos naučit, nicméně jak roky plynou, nehledě na vložené úsilí, je dosažení nárůstu svalové hmoty stále těžší.

Pokud vám to zní povědomě, možná nastal ten pravý čas k tomu, abyste vystoupili z tradičního schématu „čtyř sérií po 8–12 opakováních“ a znovu zaměřili své úsilí na sílu. Nikdo vám neříká, že máte přesedlat na powerlifting, avšak krátkodobá odchylka od vašeho běžného tréninku vás vybaví lepšími základy, na nichž pak můžete dále stavět.

Abychom vám ukázali, jak na to, obrátili jsme se na Paula Cartera, amerického silového kouče specializujícího se na hypertrofii, který spolupracoval s kulturisty jako Fred Smalls a Toney Freeman. Tady máte vše, co potřebujete vědět, abyste zesilněli a silové přírůstky pak přetavili do nové svalové hmoty.

SÍLA PRO RŮST 

Když se na to tak podíváte, koncept budování síly a hmoty je poměrně jednoduchý. Cíleným zatížením utrpí tělo poškození svalových vláken na buněčné úrovni a reaguje tím, že se přizpůsobí, aby příště sneslo víc. Nakonec ale tělo uvykne všemu, čemu je vystaveno, a vy – abyste vyprovokovali další růst – budete nuceni hledat nový stimul ve smyslu těžší váhy nebo více opakování. „Buď budete tělo soustavně nutit přizpůsobovat se novým podnětům, nebo jste z kola ven. Tak prosté to je,“ zdůrazňuje Carter.

Zatímco tentýž postup nového stimulu a následné adaptace platí jak pro sílu, tak i pro hmotu, obě tyto proměnné jsou zcela svébytné. Síla je především neurologická odezva, zatímco hmota je zejména svalovou reakcí. Proto také existují méně masivní borci, kteří ale dokážou zvednout víc, než jejich masivnější protějšky. Rovněž je ovšem potřeba si uvědomit, že svalová velikost je jedním z činitelů podmiňujících sílu. Anebo, jak říká známý trenér Hany Rambod: „Silnější sval je větší sval.“

Recept pro kulturisty je jednoduchý, nikoliv však snadný. „Je potřeba trénovat s co nejtěžšími zátěžemi, ale pro vysoké počty opakování,“ říká Carter, přičemž naráží na ten typ trénink, jakým proslul Tom Platz, muž, který ustavil nové standardy pro rozvoj nohou a v sérii provedl 59 dřepů se 159 kg. „To vás opravdu přiměje růst, protože během takové série je sval vystaven enormnímu napětí. A právě dostatečně dlouhá doba pod napětím je dle všeho klíčem k svalové hypertrofii.“

Ovšem abyste vydrželi popsané sadistické série, jež vás mají přivést k dalšímu růstu, musí být vaše tělo schopné zvládat stále vyšší zátěže. A právě v tomto bodu vstupuje do hry zaměření na sílu.

„Smýšlejte o tom, jako o přechodném cyklu, v němž budujete silovou základnu. Nově získanou sílu pak později úspěšně začleníte do postupů, majících za úkol vyvolat svalovou hypertrofii,“ vysvětluje Carter. „Tím, že zlepší vaši schopnost provést více opakování s vyšší váhou, je tento silově orientovaný blok jakýmsi předskokanem hypertrofického cyklu. Ale dost bylo řečí, pojďme na to.

TRÉNINK 

To, co vám zde nabízíme, je pětitýdenní tréninkový blok vystavěný na schématu sérií a opakováním, navrženém Carterem. Půjde o lineární progresi, založenou na procentech z maxima, respektive v tomto případě z hmotnosti, odpovídající 90 % vašeho absolutního maxima pro jedno opakování.

Znamená to, že zátěž budete zvyšovat pomalu a pravidelně, což – při současné adaptaci na stále těžší váhy – zefektivní fungování vašeho nervového systému.

Zvolili jsme vám pravděpodobně dobře známý čtyřdenní split, kdy v prvním dni procvičíte nohy, v dalším hrudník a paže, poté záda a na závěr ramena. Tréninky se budou zaměřovat na mrtvý tah, benčpres, dřep a soupažný tlak nad hlavu. Jako doplňkovou práci Carter navrhl tzv. finišery – tedy cviky absolvované v sériích s extrémně vysokým počtem opakování (50–100), které vytrhnou svaly ze stavu homeostáze (čili samočinného udržování stávajícího stavu) a přimějí je růst.

Ve dvou z tří netréninkových dní daného týdne budete zlepšovat svou fyzickou kondici pomocí mimosezónního kardia. Zkuste to nějako zkousnout, odměnou vám bude zvýšená odolnost vůči tréninkové námaze. A samozřejmě více tréninkové námahy předpokládá vyšší úroveň adaptace vašeho těla, což se de facto rovná růstu.

TŘI DALŠÍ KLÍČE
dodatkové metody k našemu tréninkovému programu
DYNAMIKA

Maximální síla představuje schopnost zvednout tu úplně nejvyšší váhu, s kterou zvládnete právě jedno opakování. Naproti tomu dynamika odkazuje na rychlost, s níž váhu zvedáte. Mnoho cvičenců se dopouští toho, co Carter nazývá „zvolnění“: jakmile činka překoná mrtvý bod, opakování je dokončeno se sníženým úsilím. Nedělejte to. Každé jedno opakování dokončete s dravou rychlostí. Pomůže vám to překonat stagnaci a otevře dveře ke svalovým přírůstkům.

VYSOKÉ POČTY OPAKOVÁNÍ

Trénink s vysokým počtem opakování je více než jen tonizování svalů pomocí nekonečného natahování tréninkových gum bez zátěže. Tento styl tréninku nabízí nové a docela bolestivé způsoby k vyvolání svalového růstu. „U jednokloubových cviků budete dělat ultravysoké počty opakování, protože to bude představovat výrazně nový stimul, jemuž se bude muset tělo přizpůsobit,“ říká Carter. Na rozdíl od nízkých počtů opakování, představujících hlavní náplň tohoto programu, vysoké počty opakování zasáhnou pomalá svalová vlákna a poskytnou vám brutální napumpování.

PRACOVNÍ KAPACITA

Třebaže tento pětitýdenní blok se pravděpodobně vyznačuje nižším celkovým objemem práce, než na jaký jste zvyklí, ony dva kardio dni zajistí, že vaše tělo zůstane v pohotovosti do chvíle, než se vrátíte ke svému standardnímu hypertrofickému programu. Carter doporučuje základní aerobní trénink: 15 sekund práce (při maximálním úsilí), následovaných 45 sekundami aktivního odpočinku (v pozvolném tempu), v celkovém počtu 15 kol.

  

90 % MAXIMÁLNÍHO ÚSILÍ

Při určování pracovních zátěží budete v tomto programu vycházet nikoliv z absolutního maxima pro jedno opakování, nýbrž z hodnoty odpovídající jeho 90 procentům. „Když si plánujete tréninkový cyklus, tréninkové váhy nezakládejte na procentech ze skutečného maxima. Při jejich určování vycházejte spíše z velikosti zátěže, kterou dokážete zvládnout i v těch horších dnech (cca 90 % maxima dosaženého v optimálních podmínkách), což je mnohem přiměřenější měřítko,“ říká Carter.

 

SÉRIE & OPAKOVÁNÍ

Níže najdete schéma sérií a opakování pro každý ze čtyř hlavních cviků. Budete provádět tři série po jednom opakování s pozvolným zvyšováním zátěží každý týden tak, abyste stimulovali neurologickou reakci těla.
„Tento program je především o sžití se s daným cvikem. Jde o to maximálně se v něm zlepšit s důrazem na dynamiku v celém rozsahu pohybu,“ vysvětluje Carter.
Po každém základním silovém cviku následuje doplňková práce (s tím samým cvikem), jež je u každého jiná; co nejvíce opakování (AMRAP, čili as many reps as possible) pro tlakové cviky, pauzovaná opakování (stopka v spodní poloze) po jedničkách dřepů a pozvedy s nižší váhou a pokládáním činky (bez odrazu) po těžkém mrtvém tahu. „Tímto způsobem natrénujete výbušnost a zvýšíte celkový objem tréninku,“ upozorňuje Carter.

 

TRÉNINKOVÝ SPLIT
1. DEN: Nohy 2. DEN: Hrudník, paže 3. DEN: Kardio* 4. DEN: Záda 5. DEN: Kardio* 6. DEN: Ramena 7. DEN: Volno
* 15 sekund maximálního úsilí následovaného 45 sekundami odpočinku, celkově 15 kol.

 

 

TÝDNY  PROCENTA SÉRIE OPAKOVÁNÍ AMRAP PROCENTA
BENČPRES & SOUPAŽNÝ TLAK NAD HLAVU
1. týden 75, 78, 83 3 1 1xAMRAP 60
2. týden 78, 83, 85 3 1 1xAMRAP 65
3. týden 83, 85, 88 3 1 1xAMRAP 70
4. týden 85, 88, 90 3 1 1xAMRAP 75
5. týden 88, 90, 93 3 1 1xAMRAP 80
DŘEP
1. týden 75, 78, 83 3 1 2×3 60
2. týden 78, 83, 85 3 1 2×3 65
3. týden 83, 85, 88 3 1 2×3 70
4. týden 85, 88, 90 3 1 2×3 75
5. týden 88, 90, 93 3 1 2×3 80
MRTVÝ TAH
1. týden 75, 78, 83 3 1 3×3 60
2. týden 78, 83, 85 3 1 3×3 70
3. týden 83, 85, 88 3 1 2×3 75
4. týden 85, 88, 90 3 1 2×3 80
5. týden 88, 90, 95 3 1 1×3 90

 

CVIK SÉRIE OPAKOVÁNÍ
NOHY
Dřep * *
Tlaky nohama 1 100
Zakopávání 2 50
Výpony ve stoji 1 100
HRUDNÍK, PAŽE
Benčpres * *
Rozpažování s jednoručkami na šikmé lavici 1** 30-30-30
Zadní tricepsové kliky 1 100
Bicepsové zdvihy s prázdnou osou 1 100
ZÁDA
Mrtvý tah * *
Pullover s rovnými pažemi 1 100
Shyby podhmatem 1 100
Krčení ramen s jednoručkami 1 100
RAMENA
Soupažný tlak nad hlavu * *
Zapažování na delt-decku 1 100
Upažování s kladkou 1 50 (každou paží)
Předpažování s kotoučem 1 100
Poznámky: Když selžete před dokončení 100 opakování, odpočiňte si 20 sekund a poté pokračujte až do splnění cílového počtu opakování.
* Kvůli dávkování hlavních silových cviků se podívejte do tabulky SÉRIE & OPAKOVÁNÍ.
** Absolvujte jako shazovanou sérii s dvojím snížením váhy: po dokončení prvních 30 opakování snižte zátěž a proveďte dalších 30 opakování, poté váhu činek ještě jednou upravte směrem dolů a pokračujte až do celkového počtu 90 opakování.

 

foto: archiv M&F