Triky na spaľovanie tuku na bežeckom páse

Dôvodom, prečo sú bežecké pásy najlepšie predávanými fitness strojmi, je to, že výborne spaľujú tuk, a to medzi 300 až 1200 kalóriami za hodinu. Čitatelia MUSCLE&FITNESS však vedia, že spaľovanie tuku je iba polovica rovnice, lebo sval v porovnaní s tukom bude páliť kalórie ešte dlho po poslednej sérii.

Tieto cvičenia teda kombinujú posilňovanie s kardiom, čím formujú sexy a tvarované svaly, ktoré udržia spaľovanie tuku nakopnuté na najvyššie obrátky. A bežecký pás je pre takúto úlohu dokonalým nástrojom!

 

TRÉNING NA BEŽECKOM PÁSE

Rozohriatie: Chôdza s preťahovaním trupu
CVIK TRÉNOVANÁ TELESNÁ PARTIA
Box v chôdzi Ramená, paže, nohy
Výpad s tlakom jednou pažou Kvadricepsy, hamstringy, ramená
Výstup bokom so zdvihnutím nohy Kvadricepsy, sedacie svaly, stred tela
Krok vzad a drep Kvadricepsy, sedacie svaly
Úkrok bokom a drep s medicinbalom Boky, stehná, hrudník
Výstup na pás so znožením Kvadricepsy, sedacie svaly
Kľuky na páse Hrudník, tricepsy, stred tela

 

CHÔDZA S PREŤAHOVANÍM TRUPU

Uvoľnený trup napomôže maximálne využiť bežecký pás, takže použite tento strečing na prípravu paží.

Choďte stredným tempom s lakťami pokrčenými do 90 stupňového uhla a prstami smerujúcimi k stropu (A).
Dotknite sa lakťami pred hrudníkom a vráťte ich do východiskovej polohy (B).
Natiahnite obe paže ku stropu (C) a vráťte sa na začiatok. Urobte 20 opakovaní tohto komplexného pohybu.
Rozohriatie zakončite 4-minútovým poklusom.

BOX V CHÔDZI

Cieľ: Ramená, paže, nohy

Nastavte pás na sklon 5 stupňov. Počas chôdze držte v každej ruke tesne pod bradou s dlaňami k sebe 1,5 až 2,5 kilogramové činky.
Ľavačkou udrite vpred a činku vytočte rovnobežne s dlážkou (A). Opakujte aj pravou rukou, ako keď v boxe robíte kombináciu „jedna, dve“ (B).
Kombináciu opakujte dvadsaťkrát a potom minútu kráčajte. Cyklus zopakujte ešte raz.

VÝPAD S TLAKOM JEDNOU PAŽOU

Cieľ: Kvadricepsy, hamstringy, ramená

Pomaly kráčajte po páse.
V pravej ruke držte 5kg činku (A).
Urobte pravou nohou výpad vzad a vytlačte činku nad hlavu (B).
Pravé chodidlo postavte vedľa členka ľavého chodidla.
Opakujte dvadsaťkrát, potom preložte činku do ľavej ruky a cvičte opačnou stranou.

TIP č. 1

Tento výpad cieli na hornú i dolnú polovicu tela a umožňuje, aby všetky hlavné kĺby vášho tela fungovali súčasne.

 

VÝSTUP BOKOM SO ZDVIHNUTÍM NOHY

Cieľ: Kvadricepsy, sedacie svaly, stred tela

Nastavte pás na rýchlosť 800 m/h a postavte sa na dlážku s pravým chodidlom bližšie k dráhe. Chodidlá majte od seba menej ako je šírka vašich bokov.
Vystúpte pravým chodidlom na pohybujúci sa dráhu a ľavou nohu zdvihnite do boku (A).
Vráťte ľavé chodidlo späť na dlážku a pravé zdvihnite 15 cm nad pás (B).
Opakujte výstup so zdvihnutím nohy a potom vymeňte strany.

KROK VZAD A DREP

Cieľ: Kvadricepsy, sedacie svaly

Pomaly choďte opačným smerom po páse, pohybujúcom sa priemernou rýchlosťou 800–1300 m za hodinu.
Pravým chodidlom vykročte vzad, ľavé chodidlo prisuňte k nemu na vzdialenosť 20 cm. Súčasne klesnite do drepu s predpaženými pažami (A).
Pokračujte v krokoch vzad pravým chodidlom (B) a urobte 20 opakovaní.
Pomalou chôdzou sa znovu zorientujte a pokračujte ľavým chodidlom.

ÚKROK BOKOM A DREP S MEDICINBALOM

Cieľ: Vonkajšie boky, stehná, hrudník, ramená

Stojte rozkročmo na šírku ramien a pred hrudníkom držte medicinbal.
Kolená majte povolené do športového postoja (A).
S pohybom pásu rýchlosťou 800–1600 m/h ukročte bokom do drepu.
Súčasne vytlačte loptu pred seba a držte ho v pažiach rovnobežných s dlážkou (B)
Vráťte chodidlo do východiskovej polohy a loptu k hrudníku.
Urobte 25 opakovaní a potom vystriedajte strany.

 

VÝSTUP NA PÁS SO ZANOŽENÍM

Cieľ: Kvadricepsy, sedacie svaly

Naštartujte pás na rýchlosť 800 m/h a postavte sa na dlážku proti dráhe pásu.
Pravým chodidlom vystúpte na bežecký pás (A) a súčasne zdvihnite natiahnutú ľavú nohu za seba (B).
Zostúpte oboma chodidlami späť na dlážku. Ihneď vystúpte späť na pás a opakujte cvik.
Urobte 30 zdvihov nohy, potom nohy vystriedajte a opakujte.

KĽUKY NA PÁSE

Cieľ: Hrudník, tricepsy, stred tela

Nastavte rýchlosť pásu na 800 m/h.
Zaujmite hornú pozíciu kľuku s rukami na páse trochu ďalej od seba, než je šírka vašich ramien, chodidlá na dlážke.
Urobte kľuk na pohybujúcom sa páse (A) a pritiahnite ľavú k pravej (B).
Pravou rukou sa posuňte bokom, urobte ďalší kľuk a ľavou rukou choďte späť k pravej.
Urobte 20 opakovaní, potom choďte v hornej pozícii kľuku 10 sekúnd rukami proti smeru pohybu pásu a ďalej pokračujte kľukmi znovu do 10 opakovaní.

text: CAT PERRY, GINO CACCAVALE (trénink), foto: MATT HAWTHORNE, modelka: YARELIS GONZALEZ