Výročí

70 let Serge Nubret (na foto) se narodil 6. října 1938 

65 let Albert Busek se narodil 11. října 1943

60 let Dr. Ludovít Major se narodil 27. října 1948