Výročí

VýročíVýročí 35 let Tom Prince se narodil 26. října 1969 40 let Don Long se narodil 18. října 1966 40 let Mia Finnegan se narodila 30. října 1966 Před 9 lety Dne 18. října 1997 skonal Vince Gironda, nar. 1917 Před 16 lety Dne 12. října 1990 zemřel Eric Pedersen (na fotografii), nar. 1928 Před 32 lety Dne 16. října 1974 skonal Tom Sansone, nar. 1935